MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  FAQ FAQ  Søk i forum   Arrangement   Registrer ny bruker Registrer ny bruker  Logg inn Logg inn

Stillverk Kongsvinger

 Svar Svar
Forfatter
  Tråd Søk Tråd Søk  Innstillinger for tråd Innstillinger for tråd
Jacob Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 23 september 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 20
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Jacob Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Stillverk Kongsvinger
    Sendt: 12 februar 2020 kl. 14:34

Hei, her er tre bilder fra NJK sine sider, Kongsvinger stillverk.
Med inspirasjon til SES sin tråd om stillverk trenger jeg hjelp til å identifisere de forskjellige brytere og lys og deres funksjon. 
Jeg har nummerert de forskjellige lys og brytere, det er fint om en bruker disse referansene. Videre er det fint om en kan redegjøre for hva slags bryter det er, om den er tovegs AV-PÅ, trevegs AV-PÅ-AV og om den er fjærbelastet til en posisjon og ikke minst hva bryteren gjør.
En viktig del er hvilke forutsetninger de forskjellige lys og brytere har for å kunne stilles.

Så håper jeg at jeg kan lære hvordan togveg legges, lokal skifting brukes osv.

På forhand takk!

Knut

Til toppen
Jacob Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 23 september 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 20
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Jacob Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 februar 2020 kl. 11:37
Bakgrunnen til denne tråden er planer om å bygge denne stasjonen til Fremobruk. Gjennom årene har jeg skaffet nok veksler, skinner, signal og dvergsignal til å starte. Takket være Möllehem Gårdsproduksjon er det nå mulig å lage et stillverk på en grei og rimelig måte. Via LokoNet kan det meste styres. En paneldekoder kan håndtere 16 innganger og styre 64 lysdioder slik som gjengivelse av signal, indikasjon på vekselstilling, opptatt spor osv. Denne kan og programmeres til å legge togveg, eventuell skifteveg.
I høst kom en norsk signaldekoder som kan styre 10 signaler med inntil 5 dioder hver. 
En servodekoder kan styre 5 veksler med tilbakemelding til LokoNet om stilling og polarisering av kryss. 
En kan få kort for spordetektering fra 2 til 8 sporfelt som kan kobles til servodekoder eller signaldekoder.
Alle dekodere programmeres via en android app. Alle enheter kommuniserer med hverandre, en behøver ingen sentral dataenhet for styring.
Hilsen Knut


Endret av Jacob - 14 februar 2020 kl. 12:11
Til toppen
Jacob Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 23 september 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 20
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Jacob Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 februar 2020 kl. 12:03
For å få et stillverk mest mulig likt originalen behøver jeg kunnskap om hvordan dette virker. Jeg ser at dette kan bli en utfordring. Derfor vil jeg prøve å komme med forslag om hva jeg tror er korrekt. Jeg vet jeg trenger korrigering på dette, på forhand takk for innspill.

Bryter 1: Er dette brukt for å sende forespørsel til neste stasjon/ blokk for å få klarsignal til å sende et tog mot Galterud?
Bryter 2: Vet ikke.
Bryter 3: Gi klar togveg?
Bryter 4: Styrer lokal skifteveg?
Lys 5: Viser vekselstilling og om sporet er opptatt. Er sporet opptatt en lyset i sporveksel slukket?
Bryter 6: Gi klar togveg?
Lys 7: Lys for belagt/opptatt spor. Slukket om sporet er belagt?
Lys 8: Repetersignal for dvergsignal?
Bryter 9:Styrer lokal skifteveg?
Brytere 10 og 11: Blå brytere styrer veksler direkte/lokalt. Gule brytere skifter mellom lokal styring og stillverkstyrt/togvei?
Brytere 12 : Styrer lokal skifteveg?
Bryter 13: Vet ikke.
Bryter 14: Vet ikke.
Bryter 15: Er dette brukt for å sende forespørsel til neste stasjon/ blokk for å få klarsignal til å sende et tog mot Granli?

Hilsen Knut


Endret av Jacob - 14 februar 2020 kl. 12:04
Til toppen
Laurenz Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 578
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (2) Thanks(2)   Sitér Laurenz Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 februar 2020 kl. 15:58
Jeg tok stillverkseksamen i dag så kan svare på spørsmål men du har helt rett i at det blir en utfordring å få til. 
Vi kan jo begynne med funksjonene til stillere og knapper.
Bryter 1: KTP (Kunstig togpassering) 
Når togleder eller txp på nabostasjon stiller inn togvei mot deg blir blokkstrekning retningsstilt. Retningen på blokkstrekningen skal bli nøytral etter togpassering men av og til skjer ikke det. Eller så ombestemmer man seg og kjøre tog andre veien først. For å stille blokkstrekning nøytral igjen, altså ingen bestemt kjøreretning, trykker man på KTP. Knappen er fjærbelastet. 

Bryter 2: trykknapp for å kvittere ut varselklokke for ankommende tog. Begynner å surre når tog kommer inn på siste sporavsnitt før stasjonen

Stiller 3 og 6: Hovedsignalstillere. Det er fjærbelastede stillere som beveges i den retningen du skal legge togvei. Skal du ha inn tog fra Galterud til spor 1 så tar du stiller A og stilleren i spor 1 og drar begge til høyre samtidig. Da vil sporveksler legge seg riktig og du får kjørsignal inn. Når togveien er sikret vil det lyse et blått lys midt imellom bryter 2 og 3 på siste bilde.

Bryter 4: Stiller 4, 9 og 12, de grønne stillere på sporene er dvergsignalstillere. Med de så legger du skiftevei. Det fungerer på samme måte som hovedsignalstillere, du tar tak i 2 stykk og beveger de i retningen skifteveien skal ligge. Fjærbelastet

Lys 5: Det er 2 lys som viser i hvilken stilling vekselen ligger, det er det lys som ligger i avviksporet og sporet rett fram. Når en av de lyser vises det vekselen ligger i den retningen og tunga ligger helt inntil. Når vekselen legges om lyser ingen lys, ikke før den er helt omlagt. 
Det 3. lyset, det midt i tunga viser om sporet er belagt eller ikke

Bryter 6: Som 3

Lys 7: Kontrollampe for sporavsnitt, slukkes når sporet er belagt

Lys 8: Kontrollampe for dvergsignal. Den viser om dvergsignalet tillater kjøring. Den vil lyse når du har lagt skiftevei. 

Bryter 9: som 4

Brytere 10 og 11: Flere forskjellige stillere. Blå er vekselstillere for direkte omlegging av veksler, fjærbelastet eller stiller for frigivning av S-lås, den er ikke fjærbelastet.
Gul stiller er for frigivning til lokal omlegging av sentralstilte sporveksler og den er ikke fjærbelastet. Slår man ned den kan fører/skifter legge om veksler selv med trykkbrytere som er plassert ved selve vekselen. Har man frigitt for lokal omlegging får man ikke stilt noen signaler eller lagt om veksler fra stillverket.

Brytere 12 : som 4 og 9

Bryter 13: Forbikoblingsknapp. For at man skal kunne legge togvei og stille signal ut så kreves det forskjellige sporavsnitt i togveien ikke er belagt. En kan tros ikke kjører der det allerede står tog. Av og til er tog så lange at de selv belegger et slikt sporavsnitt. Uten å kjenne spesifikt til situasjonen på Kongsvinger så kan jeg forestille meg at enkelte lange godstog må kjøre nesten helt fram til utkjørhovedsignalet for å få plass. De belegger da flere felt forbi dvergsignalene R37, R39 eller R43. For da å kunne stille togvei ut trykker man på forbikoblingsknappen og sikringsanlegget vil da overse at de sporfeltene er belagt. Det er en fjærbelastet knapp og skal trykkes inn samtidig som man betjener hovedsignalstillere
 
Bryter 14: som 2

Bryter 15: som 1

Mer du lurer på? Big smile

Hilsen,
Laurenz
Til toppen
Jacob Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 23 september 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 20
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Jacob Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 14 februar 2020 kl. 16:50
Tusen takk Laurenz! Jeg er svært glad for svarene. Du bestod eksamen.Big smile

Nå kan jeg sette opp stillverket i et system med grunnlag i MGP sine dekodere. Det er sannsynlig at det kommer flere spørsmål, det tar jeg i neste bolk.

Igjen tusen takk!

Hilsen KnutTil toppen
-TUR- Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 02 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 271
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér -TUR- Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 9 timer 7 minutter siden kl. 08:59
Laurenz / Knut, 

Mulig øynene spiller meg et puss her, men er det ikke forskjell på bryterene merket 3 og 6?
Bryterene merket 6 synes jeg ser ut til at er kombinerte (røde, med grønt bånd), altså for både hovedtogvei og skiftetogvei, mens bryteren i 3 er bare for hovedtogvei (bare rød)?
-TUR-

Tore Urvik
Til toppen
Jacob Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 23 september 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 20
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Jacob Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 4 timer 56 minutter siden kl. 13:10
Hei Tore, tror du har rett. Om en er NJK-medlem kan en se bildet av stillverket i god oppløsning på NJK sine sider. Det er tatt 4 juni 2017 av Gjermund Hansen.

Det ser ut som alle disse røde brytere for hovedsignalstillere også har et grønt bånd.
Til toppen
H. Lindholm Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 17 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1041
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér H. Lindholm Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 4 timer 25 minutter siden kl. 13:41
Det stemmer at stillerne på midten er kombinerte for å stille enten togvei og skiftevei, og derfor er røde med grønt bånd. Siden det alltid må brukes to stillere samtidig er det den andre stilleren som betjenes (som da er enten er bare rød eller bare grønn) som definerer om det stilles togvei eller skiftevei.
Så vidt jeg vet er dette standard måte å arrangere stillerne på, i hvert fall på denne generasjonen stillverk.
Til toppen
 Svar Svar
  Del innlegg   

Forum: Forumtillatelser Se rullemeny

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.06
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Ltd.

Denne siden ble generert på 0,063 sekunder.