MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  FAQ FAQ  Søk i forum   Arrangement   Registrer ny bruker Registrer ny bruker  Logg inn Logg inn

Lynghei-banen

 Svar Svar Side  123 6>
Forfatter
  Tråd Søk Tråd Søk  Innstillinger for tråd Innstillinger for tråd
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Lynghei-banen
    Sendt: 27 november 2012 kl. 15:16

Lyngheibanen

De fleste modelljernbaner er et resultat av byggerens drømmer, muligheter og begrensninger. Lyngheibanen som jeg nå har under bygging er et resultat av mine.

Etter nesten 15 år med aktiv FREMOdulbygging, og mye moro sammen med gode venner, har jeg en stund hatt ønske om igjen å kunne bygge et fast anlegg hvor jeg kan kjøre tog når og slik jeg selv ønsker det uten å være avhengig av andre. Så når mulighetene la seg til rette etter bytte av bolig for noen få år siden så «måtte» jeg jo bare få realisert denne drømmen.

ØnskeneAlle erfaringene med FREMO anlegg og trafikk har lært meg at det er viktig å legge til rette for «sam-kjøring» med gode venner, for det er i et fellesskap med likesinnede at hobbyen virkelig kan blomstre. Dessuten har jeg sett at anleggets utforming og trafikk bør være rimelig relatert til en tenkt virkelighet. Derfor har jeg forsøkt å utforme mitt modelljernbaneanlegg slik at det er plass til flere personer som kan kjøre tog samtidig, og at det skal være mulig å gjennomføre realistiske trafikkspill med flere deltakere. Samtidig skal anlegget oppfylle mine personlige drømmer og ønsker, og kunne brukes av meg alene.

Jeg ønsker å bygge et anlegg med utgangspunkt i norsk landskap og struktur, basert på NSB’s materiell og trafikk på 1960-70-tallet. Gjennom 12 års skolegang måtte jeg krysse Arendal stasjon på vei til og fra skolen, og opplevde mange forskjellige situasjoner der, fra malmtogene som skiftet til og fra havna, fram til opphøggingen av det siste damploket på et sidespor i Barbu. Arendal stasjon skal være en sentral del av mitt nye anlegg, og dette var også en av tankene bak å bygge FREMOdulen av denne stasjonen. Modulen brukes på anlegget, og kan rimelig enkelt tas ut for bruk på treff når jeg ønsker det.

Jeg ønsker at anlegget skal ha trafikk på en aktiv sidebane, fra forgreningen fra en hovedlinje ned til havna i Arendal. Hovedlinja må da rimeligvis være Sørlandsbanen, men jeg har ikke noe ønske om å bygge en av de eksisterende stasjonene på denne banen, så derfor blir det forgreningsstasjonen «Lynghei» som sannsynligvis ligger et sted mellom Nelaug og Kristiansand. Denne stasjonen har sporkapasitet til håndtering av godstrafikken til og fra Arendalsbanen, og det har også vokst opp en liten stasjonsby med en del lokal virksomhet som benytter banen for transport av varer.

Jeg synes også det av og til kan være trivelig med litt avslappet kjøring på anlegget, så derfor er det viktig at anlegget har en fleksibel struktur som kan tillate avvekslende kjøring når jeg er alene med togene, eller når jeg skal vise frem anlegget til andre. Det er også viktig med et rimelig antall oppstillingsspor som kan genere og ta imot trafikk, slik at ikke alle togene må være «i drift» hele tiden.

Rommet

Rommet jeg har til rådighet er på ca. 26 m2, relativt romslig. En trapp opp nedenfra er med på å styre bruken av deler av rommet. Det samme gjelder en dør i den ene enden av rommet, og et vindu i den andre. Men alt i alt er det et bra utganspunkt for et MJ-rom.

Den mest begrensende faktoren er at det er et loftsrom, med skråtak. Dette betyr at det er vanskelig å utnytte arealet fullt ut inntil langveggene. Kne-veggene er 1 meter høye, så i praksis har jeg begrenset høyden på sporene til å ligge mellom 70 og 95 cm over gulvet. Dette betyr at anlegget er et «sitteanlegg», og jeg har da også funnet ut at etter alle årene med «stående kjøring» på modulanlegg er det deilig å kunne sitte på en god stol og se togene kjøre forbi.

De lave kne-veggene betyr også at sporføringen i stor grad må gå langs med veggene, for det er kun mulig å stå fullt oppreist i midten av rommet. Dermed er det ikke mulig å ha for mye utstikkere midt i rommet, og dybden på landskapet inn mot langveggene kan lett bli stor. Dette må tas hensyn til ved den praktiske oppbyggingen av anlegget.

Rommet er isolert og stort sett ferdig, med teppe på gulvet og malte vegger. Elektrisk opplegg er lagt slik at jeg kan slå av og på all strøm til anlegget med en bryter på veggen, og belysningen er så langt besørget av 20 LED-spoter. Dette gir et helt greit lys for hoveddelene av anlegget, og jeg kan eventuelt supplere etterhvert.

Struktur

Som nevnt ovenfor skal anlegget vise en sidebane til Sørlandsbanen, med Arendal som endestasjon, og med en krysningstasjon underveis. I tillegg skal en del av Sørlandsbanen være med, i alle fall representert ved Lynghei stasjon og oppstillingsstasjoner.

På linja fra Lynghei til Arendal skal det være en del virksomheter med sidespor underveis, og selvsagt virksomheter knyttet til stasjonene.

Basert på mine ønsker og krav har jeg designet et anlegg med følgende struktur:

 

 De stiplede linjene er ekstra-forbindelser for å gi flere kjøremuligheter.

 Anlegget i rommet

Med rommet slik det fremstår vil det være mest optimalt å la banen(e) gå langs veggene rundt rommet, en eller flere ganger. En hel runde rundt rommet, langs veggene, gir ca. 20 meter kjørestrekning.

Plasseringen av Arendal stasjon er avgjørende for plasseringen av de fleste andre elementene, og derfor ble den fastlagt først. Fra Arendal er går linja først en halv gang rundt rommet, bak Lynghei til Kroken i det motstående hjørnet. Fra Kroken krysser linja foran døra og videre langs veggen bak Arendal, på et høyere nivå. Den krysser foran vinduet i andre enden av rommet, og ankommer Lynghei som ligger på langs av rommet, midt imot Arendal.

Fra Lynghei går Sørlandsbanen nordover og sørover, til henholdsvis Oppstilling Øst og Oppstilling Vest. Øst vil ligge under Lynghei, og Vest under Arendal Havn. Begge disse oppstillingsstasjonene vil bli tilgjengelige langs kanten av anlegget, og er endestasjoner med mulighet for omkjøring.

I tillegg er Sørlandsbanen nord og sør for Lynghei knyttet sammen med den skjulte oppstillingsstasjonen Borte, som gir mulighet for oppstilling av for eksempel persontogstammer som kan brukes flere ganger i løpet av en kjøresesjon. Borte er plassert bak Arendal, under linja mellom Kroken og Lynghei. Fysisk tilgang til Borte er enten nedenfra (innbefatter kryping på gulvet), eller ved å løfte vekk landskapsdeler bak Arendal. Litt krøkkete, men forhåpentligvis ok i praksis. Videoovervåking er planlagt.

Det er to separate «ringer» på anlegget, en på Sørlandsbanen Lynghei – Borte – Lynghei, og en på sidebanens øvre nivå via en egen linje bak Lynghei. Disse kan også kombineres til en lenger rundbane som går to ganger rundt rommet, Lynghei – Borte – Torsbu – Kroken - Lynghei.

Bildet over viser "kilen" som knytter Arendals-modulen til resten av anlegget. Denne blir liggende inni en tunnel.

Status ved slutten av november 2012

Det er litt over et år siden jeg begynte å forberede rommet. Et halvt år med snekring, isolasjon, tetting, maling osv. førte frem til at jeg kunne begynne på selve anlegget i april 2012. Det er viktig å kunne ha et varmt og trivelig sted å drive med hobbyen, så dette er vel anvendt tid og penger.

Arendal stasjon ble omgående plassert på sin planlagte plass, på et rammeverk skrudd i gulv og vegg. Dette rammeverket er laget slik at når stasjons-modulen tas vekk kan jeg enkelt komme til de bakenforliggende landskapsdelene og sporene. Sporene til Arendal Havn er i hovedsak lagt, og er kjørbare.

Det neste som er bygget ferdig er Borte og sporene som leder til opstilling Øst og Vest. Disse delene er knutepunkter i sporarrangementet, og derfor viktige elementer å få på plass tidlig. Sporetraseene var nøye planlagt, og to store seksjons-kasser, omtrent som moduler, ble laget slik at alle spor og ledninger kunne monteres på arbeidsbenken, uten å måtte krabbe rundt under anlegget. Nå står disse kassene fast, og fremtidig vedlikehold vil nok eventuelt medføre en del mer akrobatiske øvelser.

Forøvrig er alle delene av anlegget bygget på samme måten, med relativt store seksjoner som er pre-fabrikert med spor og elektriske koplinger, for så å bli montert på plass på anlegget.

Området rundt Torsbu har fått alle gjennomgående spor på plass, og sporene frem til Lynghei stasjon er forberedt. Flere sidespor er også på plass her, eventuelt forberedt slik at de enkelt kan gjøres ferdig når landskapsbyggingen tillater.

Linja fra Torsbu til Kroken ligger klar, en del av denne vil etterhvert bli skjult bak Lynghei stasjon. I tillegg er ekstraforbindelse for rundbane på sidebanens øvre nivå klargjort. Her er også landskapsbyggingen så smått igang i form av landskaps-seksjoner pre-fabrikert på verkstedet.

Kroken stasjon på linja mellom Arendal og Lynghei

Kroken stasjon er ferdig sporlagt og koplet. Her gjenstår landskapet, men plattformene er vel underveis. Videre fra Kroken skal linja krysse en døråpning, og der vil det nok foreløpig være en midlertidig «bro». Den lange linja som skal gå bak Arendal og lede videre mot Lynghei er sporlagt og kjørbar, men noe «finpussing» gjenstår.

Hoved-kontrollpanel for ruting av trafikk på anlegget. Passasjertoget "bak" Arendal er på vei fra Kroken til Lynghei. 

I det hele tatt ser jeg at det vil være viktig å få prøvekjørt anlegget mest mulig på dette stadiet slik at jeg kan få luket bort sporproblemer, elektriske problemer og eventuelt strukturproblemer på anlegget før det er for sent.

Fortsettelse følger Tongue.
Hilsen Halvor

Til toppen
Småen Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 05 november 2011
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 156
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Småen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 27 november 2012 kl. 15:20
Dette blir nok bra Smile
Til toppen
Claes Lislerud Se rullemeny
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet


Medlem siden: 08 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 786
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Claes Lislerud Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 27 november 2012 kl. 15:47
Dette er jo en kjempestart, Halvor! Håper på flere oppdateringer med ikke alt for lang tid i mellom.
Modellhilsen

Claes
Til toppen
Stian Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 04 januar 2007
Land: Bergen
Status: Utlogget
Points: 1451
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Stian Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 27 november 2012 kl. 19:14
Dette så meget bra ut! gleder meg til å se fremgang her!
Norsk matriell en gang på 60-70tallet

Mvh stian
Til toppen
Svein_H Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 22 februar 2008
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 2096
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Svein_H Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 29 november 2012 kl. 07:18
Spennende med en ny blogg her! Dette ser veldig bra ut så langt, gleder meg til å følge med videre!Smile
 
Svein
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 16 desember 2012 kl. 17:47
Et godstog fra Arendal til Kroken
 
I skrivende stund er det mulig å kjøre over en god del av Lynghei-banen, med unntak av Lynghei stasjon og de to oppstillingsstasjonene Øst og Vest. For å vise litt av det som er kjørbart (men selvsagt langt fra ferdig Tongue) viser bildene nedenfor et lite godstog underveis fra Arendal til Kroken. Litt av poenget slik som banen fremstår i øyeblikket er at tog vil passere gjennom Kroken en gang underveis, for så å ende på Kroken etter en hel runde rundt rommet.
 
Toget vårt står klar på spor 2 i Arendal.
 
Kort etter avgang Arendal kommer toget til Torsbu holdeplass hvor det er et byggevarefirma som skal ha ut en vogn med sementsekker.
 
Vekslene på Torsbu er styrt lokalt, men kun etter at klarering er gitt fra hovedkontrollpanelet. På brua ovenfor ser vi motorvogna som er underveis til Arendal. Den skal vi krysse på Kroken. 
 
Når skiftingen er ferdig fortsetter godstoget under et par broer og inn i en tunnel. Der starter en lang motbakke opp mot innkjør Kroken. Godstoget må her vente til den motgående motorvogna til Arendal har ankommet Kroken.
 
Så kan godstoget kjøre inn i spor 2 på Kroken for kryssing med motorvogna til Arendal.
 
Når linje videre er klar kan godstoget forlate Kroken, og passerer den midlertidige passasjen foran døra.
 
Linja fortsetter over heiene bak Arendal.
 
Syndle er et sted midt innpå de Sørlandske heiene.
 
Det finnes også noen bedrifter med egne sidespor underveis, som her hvor det skal være en gruve med opplasting av malm i tobber. Denne malmen skal skipes ut over Arendal havn, slik som det skjedde i virkeligheten.
 
 
Snart er godstoget framme på Kroken. Her kort før innkjør.
 
Omsider Wink framme, og skiftingen av vogner kan begynne. I mellomtiden er motorvogna vel framme i Arendal.
 
Når Lynghei stasjon en gang er anlagt vil trafikkmønsteret rimeligvis bli annerledes og utvidet, men det er allerede mulig å kjøre og skifte over store deler av anlegget.
 
Hilsen Halvor
Til toppen
Mr Bridger Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1185
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Mr Bridger Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 17 desember 2012 kl. 12:55
Utrolig artig Halvor. Det går unna med byggingen hos deg :)
Tore Hjellset, Tønsberg

Grimstadbanen    

Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 januar 2013 kl. 15:55
Oppstilling Vest
 
Sørlandsbanen vest for Lynghei er representert ved oppstillingsstasjonen "Vest" Smile.
Denne ligger plassert (i togrommet) under Arendal havn, og er i praksis en 30 cm bred hylle montert på en plate på veggen med enkle hyllebraketter i tre. Den har, som sporplanen indikerer, 4 spor og et stikkspor, samt svingskive i enden. Stasjonen ligger i et hjørne, og er derfor laget med en 90° kurve. Kurveradiusen er litt krappere enn ønskelig, men det var også et praktisk spørsmål Embarrassed.
 
Sporet ytterst mot kanten er beregnet til omkjøring, og stikksporet til motorvogner o.l.
 
Her er først et par bilder av Vest mens den var under bygging. Alle spor ble lagt og koplet før stasjonen ble fast montert. Det er lettere å gjøre slikt arbeid mens seksjonen er løs.
 
 
 
Vekslene er drevet av servoer som er styrt fra en ESU Switchpilot Servo. Selve servoene er montert i en hjemmelaget brakett (50 x50 x 12 mm finer) og montert direkte på plata under vekselen. Krysset er polarisert ved hjelp av en mikroswitch som ligger direkte an mot servoarmen.
 
Et enkelt trykkknapp-panel styrer Switchpilot'en direkte, men det er også mulig å styre vekslene fra DCC. Sporene er også forberedt for deteksjon slik at det senere er mulig å fjernstyre det hele.
 
Hele seksjonen henger under Arendal havn, og er montert på braketter og en list langsmed veggen.
 
Det lille panelet på høyre side er bare en indikator for vekselposisjonene, som en hjelp ved kjøring på stasjonen.
 
 
Det skal fortsatt gjøres noe arbeid for å få alt ferdig, bl.a. er ikke svingskiva koplet ferdig enda. Full bruk kan det heller ikke bli før Lynghei stasjon kommer på plass.
 
Hilsen Halvor


Endret av halvors - 13 januar 2013 kl. 15:56
Til toppen
KnuT Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 02 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 364
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér KnuT Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 januar 2013 kl. 20:12
Flott anlegg. Gøy å følge anleggsbyggingen din.
Jeg har stilt et spørsmål vedr hyllenknekter på en annen tråd.
hilsen KnuT

mvh

KnuT

The Peavine and Santa Fe i H0

Digitrax DCC
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 18 februar 2013 kl. 18:39
Solslyng i februar
 
Passasjerene på toget mellom Arendal og Kroken fikk plutselig problemer med å holde kaffen i koppen her om dagen, da toget gjorde noen høyst utilsiktede sideveis bevegelser. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at skinnene på en del av denne strekningen hadde utvidet seg, med noen krappe "sleng" på sporet som resultat.
 
 
Nå bør det vel sies at det heller er anleggsavdelingen som har vært litt slappe med å sørge for ekspansjonsmonn når skinnene ble lagt. Med varmen på en lang vinter har treverket under sporene trukket seg sammen, og skinnene har problemer med å følge etter Embarrassed. Her trengs en utbedring....
 
Hilsen Halvor


Endret av halvors - 18 februar 2013 kl. 18:40
Til toppen
GETEL57 Se rullemeny
Veteran
Veteran


Medlem siden: 29 juli 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 275
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér GETEL57 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 18 februar 2013 kl. 19:19
For å unngå lignende, hva slag materialer har du brukt i underlaget/konstruksjonen
Terje
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 18 februar 2013 kl. 23:18
Jeg vet ikke hvor lett det er å unngå helt, for alle trematerialer vil krympe når de tørker. Minst i lengderetningen, mest i bredden.
Jeg tror vel at det er fineren som har krympet noe (det er jo ikke mer enn en millimeter eller to det er snakk om), men "utslaget" har kommet der hvor platene er sammenføyd. Det kan være tilfeldig..?
 
Det er nok viktigere å sørge for rimelig "slark" i skinneskjøtene slik at de kan ta opp bevegelsen.
 
Denne rette strekningen er ca 5 meter lang, og skinneskjøtene har nok blitt for stramme...Wink
 
Hilsen Halvor
Til toppen
b e pedersen Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Medlem siden: 02 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1081
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér b e pedersen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 19 februar 2013 kl. 09:08
Solslyng midt på vinter'n; det e'kke dårlig til å være her i Norge! Wink

Nå er jo ikke 5 m så kort egentlig; en halv promille krymp utgjør faktisk 2,5 mm.
Tradisjonell skinnelegging limer skinnegang og underlag til en enhet hvor skinnestrengen blir den tapende part, ikke minst der en også har valgt å lodde skjøtene ...

Én måte å 'lure' naturkreftene på, kan være å begrense de (helt) rette strekningene. Selv en svak kurvasjon vil kunne 'ta opp' ubønnhørlig bevegelse Smile

Bjørn Egil
Til toppen
Per Einar Orebe Se rullemeny
FREMO-forummedlem
FREMO-forummedlem


Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 333
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Per Einar Orebe Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 19 februar 2013 kl. 16:37
Men "solslyng" virker også å kunne oppstå etter at skinnene har ligget en stund.  Det kan virke som produksjonsprosessen med ekstrudering/trekking av skinneprofilet setter opp stående spenninger i materialet og det kan virke som om det at disse frigjøres over tid og fører til lengde økning over tid.
Til toppen
ses Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3897
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 19 februar 2013 kl. 16:56
Men stående spenninger i materialet kan vel ikke føre til at strengen blir lenger enn det kreftene på skinnen skulle tilsi? Det må jo heller være sammenstuking som skulle tilsi at skinnene buler ut til siden. Jeg tror mye heller på at skinnene har den lengden de alltid har hatt (innenfor rommets temperatursvininger), og at det heller er som antydet at det er treverket som har tørket og at underlaget er blitt kortere.
Svein S
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 22 februar 2013 kl. 10:35
Overvåking
 
Siden jeg har laget  en relativt godt skjult oppstillingstasjon, og skal hovedsaklig kjøre anlegget "manuelt" så trenger jeg en måte å kontrollere hva som skjer i det skjulte Tongue.
 
Løsningen så langt er video-overvåking. Jeg har montert et kamera i hver ende av "Borte", slik at jeg kan se togenes posisjon og hvilke spor som er belagt. siden skal jeg også legge inn deteksjon på de viktigste sporene slik at jeg lettere kan se hvilke som er belagt.
 
Kameraene er enda nokså løselig montert, jeg må prøve meg litt frem for å få de beste bildene.
 
 
Bildene vises på en 7" skjerm ved hovedkontrollpanelet:
 
 
Skjermen har to videoinnganger, så det passer bra med to kameraer. Bildekvaliteten er selvsagt veldig avhengig av lysforholdene der nede i dypet, så det må jeg eksperimentere litt med. Kameraene har automatisk "natt-belysning", så egentlig burde det fungere så snart jeg har fått lagt lokk på hele området. Men et annet "problem" dukket opp som jeg ikke hadde tenkt på, nemlig at siden kameraene står vendt mot hverandre så "ser" de lyskilden fra det andre kameraet, og blir blendet Confused. Så her må jeg endre på posisjonene, eller finne en anne kreativ løsning.
 
Det er mulig jeg må inn med flere kameraer for å få en bedre bildedekning.
 
Å kjøre etter bildet på skjermen går veldig bra, det er faktisk litt fasinerende Tongue.
 
Hilsen Halvor
 
 
Til toppen
ses Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 09 november 2006
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 3897
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér ses Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 22 februar 2013 kl. 11:49
Stilig!
Svein S
Til toppen
Magne Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 30 desember 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 81
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Magne Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 22 februar 2013 kl. 12:03
Sitat: halvors halvors skrev:

 Men et annet "problem" dukket opp som jeg ikke hadde tenkt på, nemlig at siden kameraene står vendt mot hverandre så "ser" de lyskilden fra det andre kameraet, og blir blendet Confused. Så her må jeg endre på posisjonene, eller finne en anne kreativ løsning.

Bruker du begge kameraene samtidig? Hvis ikke kunne du kanskje få skrudd av det kameraet som ikke filmer, eller i det minste belysningen, så unngår du problemet?
Magne
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 juli 2013 kl. 13:49
En sommeroppdatering
 
Når sommersola er for varm kan det være fint å trekke inn i skyggen i tog-rommet LOL. Jeg har så smått begynt å legge grunnlaget for Lynghei stasjon, som er et vesentlig element i anleggsplanen. Jeg har bestemt meg for å håndbygge vekslene etter 1:7-normalen, og dermed ta i bruk noen veksler jeg hadde liggende. De første vekslene i vest-enden av stasjonen med innkjør fra Arendal og Sørlandsbanen vestfra er plassert og koplet, slik at jeg kan få testet at alt fungerer som det skal.
 
 
Her er godstoget med EL11 foran klar til avgang vestover på Sørlandsbanen, mens et persontog fra Arendal nettopp har kommet inn. Skiftetraktoren har fått noen vogner å ta seg av. Tongue
 
 
Underlaget er så langt bare laget for halve stasjonen, så her er det fortsatt mye moro å holde på med. De fleste sporene ligger fortsatt løst og skal etter hvert byttes med flere veksler og spor.
 
 
I den andre enden av anlegget er Oppstilling Vest omtrent ferdig. Den ligger under havnesporene i Arendal.
 
Fortsatt god MJ-sommer.
 
Hilsen Halvor
Til toppen
Morten Jacobsen Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Bergen, Norge
Status: Utlogget
Points: 1107
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Morten Jacobsen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 23 juli 2013 kl. 17:55
Like
Morten Jacobsen (MJ)

H0 DC og norsk forbilde fra 1955-65 med islett av H0e, Digitrax DCC og FREMO
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 29 september 2013 kl. 15:29
Gjennomkjøring på Lynghei
 
Nå er alle fire seksjonene på Lynghei på plass, og sporene på person- og gods-delen av stasjonen er stort sett lagt. Østre innkjør mangler en veksel for tilgang til skifteområdet, men den kommer snart. Motorer til vekslene er montert og koplet, og et midlertidig kontrollpanel styrer disse.
 
 
Stasjonsbygningen skal komme på høyre siden av sporene på bildet ovenfor, med plattform mellom spor 2 og 3. Sporet ytterst til høyre er også et plattformspor for motorvogn osv. De tre buttsporene øverst til høyre er for gods-hus og godsramper.
Nærmest til høyre kommer svingskive og lokstall.
 
På venstre siden (ytterst langsmed kanten av stasjonen) kommer et skifteområde og noen bedrifter med sportilknytning. Strekene på plata gir en viss indikasjon på hvordan sporene skal ligge her.
Med nesten halvparten av vekslene på stasjonen lagt er jeg fornøyd med å ha kommet så langt.
 
Stasjonen kan nå kjøres helt igjennom, og første tog til å prøve seg på innkjør fra øst på Lynghei var et lite godstog på vei vestover.
 
 
Det ble straks møtt av et persontog på vei østover Tongue.
 
 
Det er tid for prøvekjøring med forskjellige typer materiell for å teste at alle spor og veksler fungerer som de skal.
Lynghei stasjon er bygget på fire seksjoner 120 x 80 cm, så hele stasjonen er 480 cm lang. En av hovedgrunnene til å bygge den slik er at det er relativt enkelt å ta løs seksjonene for å kople det elektriske og montere vekselmotorer o.l.
 
Stasjonen skal styres fra to kontrollpaneler, et for person- og godsdelen, og et for skifteområdet.
 
 
Her er alle fire seksjonene satt opp for test av veksel-styringen.
 
Tilknytningen til resten av anlegget videre østover er enda ikke klar, det mangler en svingbar del forbi døra i enden av rommet.
Mye annet gjenstår også Big smile.
 
Hilsen Halvor


Endret av halvors - 29 september 2013 kl. 15:32
Til toppen
Mr Bridger Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1185
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Mr Bridger Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 29 september 2013 kl. 21:37
Veldig bra Halvor! Clap Det blir kun scratchbygging av alle veksler nå fremover eller?
Tore Hjellset, Tønsberg

Grimstadbanen    

Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 16 oktober 2013 kl. 14:01
Sitat: Mr Bridger Mr Bridger skrev:

... Det blir kun scratchbygging av alle veksler nå fremover eller?
 
I alle fall for Lynghei stasjon Tongue.
 
Her er noen bilder fra prosessen med å bygge en veksel.
 
Vekselen loddes sammen ved bruk av glassfiber-sviller med kobberbelegg (som på printplater) og kode 75 skinnestrenger, begge deler kjøpt i "metervis" fra Marcway Ltd i England.
 
Utformingen er basert på tegninger Steinar Snøtun har laget av 1:7 vekseler og "engelskmann" etter en eldre norsk standard. Disse skrives ut i 1:1 og vekselen bygges rett på tegningen.
 
 
Dobbeltsidig tape brukes for å feste svillene på tegningen.
 
De enkelte skinnebitene kappes og files og bøyes i riktig fasong. For kryss-spissen og tungene kan man bruke filemaler som er tilgjengelige, men jeg foretrekker å bruke en smergelskive til grovarbeidet og heller justere med en god fil etterpå. Det som er viktig er å få absolutt riktig tilpasning før man begynner å lodde. Etterpå er det mye mer fiklete Wink.
 
 
Når alle skinnedelene er på plass borer jeg et 0.4 mm hull i foten av skinna ytterst i tungene. her settes en vinklet tråd (gitarstreng) og loddes fast slik at den stikker rett ned under vekselen. Dermed har man et god feste i tungene for trekkstanga.
 
 
Selv bruker jeg en svillebit som jeg fjerner kobberbelegget på, og borer hull i riktig avstand. På undersiden lodder jeg på to små svillebiter med hull i slik at "still-svilla" holder seg på plass selv om den ikke er festet i trådene fra tungene.
 
 
Siden glassfibersvillene er litt tynnere enn svillene på Peco-sporet jeg ellers bruker limer jeg en tynn (0.4 mm) finerplate under vekselen slik at sporet kommer i samme høyde.
 
 
Vekslene kan nå limes på plass på anlegget etter at jeg har laget en fordypning under still-svilla og boret nødvendige huller for ledninger og vekselmotor.
 
Selvbygging på denne måten tar et par kvelder per veksel, noen lenger tid dersom sporføringen er mer komplisert, for eksempel ved kryss og "engelskmann". Jeg har til nå bygget 13 veksler og et par "engelskmenn", og er litt over halvveis.
 
Fordelen jeg ser med å bygge vekslene selv er at disse er slankere enn mange ferdige, og at de ser mer "norske" ut. Og mye rimeligere... Og så er det faktisk en hyggelig beskjeftigelse LOL.
 
Hilsen Halvor
Til toppen
paolsen Se rullemeny
FREMO-forummedlem
FREMO-forummedlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 70
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér paolsen Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 16 oktober 2013 kl. 14:40
Liker!
Til toppen
Mr Bridger Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1185
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Mr Bridger Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 16 oktober 2013 kl. 21:17
De ser meget pene ut! Men et spørsmål: skal det egentlig være en stillsville? Skal det ikke være et stag av en eller annen type? Eksempelvis Weinert 74010?
Tore Hjellset, Tønsberg

Grimstadbanen    

Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 16 oktober 2013 kl. 23:44
Jo, det kan sikkert være riktig. Men slik jeg har forstått det valgte direksjonen for Lyngheibanen å spare på dette punktet, muligens i uvitenhet om andre og bedre løsninger. Jeg kan jo se at en slik stang vil kunne ha en bedre levetid enn en trebjelke...
Hilsen Halvor 
Til toppen
Mr Bridger Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Medlem siden: 05 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 1185
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Mr Bridger Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 17 oktober 2013 kl. 18:06
God nok forklaring. Fortsett byggingen ;)
Tore Hjellset, Tønsberg

Grimstadbanen    

Til toppen
hsa77 Se rullemeny
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Medlem siden: 15 desember 2012
Land: Norge
Status: Utlogget
Points: 162
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér hsa77 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 18 oktober 2013 kl. 12:13
Nydelig arbeid! Smile

Tenkte jeg bare skulle komme med noen norske jernbaneord som beskriver det dere snakker om:
Fordypningen under "stillsvilla" kalles rådegrav. Staget som Tore etterlyste kalles rådestang. 

mvh


Håkon

N-skala, 32mm hagejernbane, Roco Multizentrale Pro
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 18 oktober 2013 kl. 13:12
Takk for utdypingen (Ermm) Håkon.
Så er man litt visere...
 
Hilsen Halvor
Til toppen
halvors Se rullemeny
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Medlem siden: 03 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Points: 784
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér halvors Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 november 2013 kl. 23:16
Å passere en dør Tongue
 
I ene enden av togrommet mitt er det en dør som sporene må passere i to plan. Døra brukes ofte, så sportraseen forbi denne døra må kunne tas bort på en enkel måte. Dette fremgår av sporplanen tidligere i tråden. Jeg har hele tiden visst at jeg måtte finne en "lur" løsning, men har vært litt usikker på hvordan.
 
Nå er tiden kommet, og etter noen dagers mekking er "broen" på plass.
 
Noen viktige kriterier for denne konstruksjonen er:
  • Må være fullstendig stabil og lukkes til samme posisjon hver gang
  • I lukket stilling må den være stabil både horisontalt og vertikalt
  • Kunne åpnes og lukkes enkelt, helst uten slåer eller låsemekanismer
  • Stå fast i lukket posisjon
  • Kunne løftes helt vekk om nødvendig

Løsningen ser slik ut:

 
På høyre siden er det et solid feste for to dør-hengsler, av en type som tillater at broen enkelt kan løftes rett opp. På venstre siden er det forberedt et anlegg for å sikre vertikal tilpasning, men så langt er det ikke behov for denne.
 
Selve broen består av to finerprofiler som er montert på en vertikal plate som hengslene er festet i. Det er også tverravstivere mellom disse to profilene, og sporunderlaget ligger på toppen av disse. Øverste nivå er bygget opp på toppen av det nederste.
 
 
Broen svinger lett på de to hengslene. Anslaget på venstre siden utgjøres av en kraftig magnet skrudd i dørkarmen:
 
 
Et jernbeslag på baksiden av finerprofilene ligger an mot magneten.
 
 
Ved siden av jernbeslaget sitter en liten reed-bryter som kopler inn når broen ligger an mot magneten. Denne skal etter hvert koples til et par releer som skal bryte strømmen til de tilliggende sporene når broen åpnes.
 
 
Broen kan enkelt åpnes i over 90°, løftes helt bort fra hengslene om nødvendig. Den kraftige magneten holder den fast i lukket posisjon, og gir en sikker horisontal posisjonering av sporene. Åpning av broen foregår ved å dra den innover, uten noen form for lås.
 
Strøm til sporene og reed-bryteren kommer via en liten datakabel som enkelt kan plugges fra om broen skal løftes vekk.
 
Hilsen Halvor
Til toppen
 Svar Svar Side  123 6>
  Del innlegg   

Forum: Forumtillatelser Se rullemeny

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.06
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Ltd.

Denne siden ble generert på 0,094 sekunder.