MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  New Posts New Posts RSS Feed - Nordiska husmodeller
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

Nordiska husmodeller

 Post Reply Post Reply
Author
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Nordiska husmodeller
    Posted: 01 mai 2012 at 12:38
Lista över järnvägsbyggnader som fallit bort från MJF forum, här på nytt och något reviderad: 


Järnvägsbyggnader med nordiska förebilder
H0 byggsatser

Byggsatser markerade med kryss * ser jag som de mest gångbara i Norden norr om Skåne där trähus är vanliga. Det grundar sig på en ungefärlig generös bedömning av vad som kan vara lämpligt att använda av nordiska grannländers förebilder. Med lite anpassade detaljer och rätt färgsättning kan huvudintrycket bli intressant, se t.ex. Juha Telimaas ombygge av norska stationen Veggli till finskt postkontor och svenska stationen Nyåker till en finsk station: http://www.dlc.fi/~jte/english/BuildingsFrameSet.html. Mer kommentarer se nedan. Länkar till tillverkare eller hobbyhandlare med bilder på produkterna längst ned.

Stationer och hållplatser 

Med väggar i trä:

Danmark
Ganneskov hplkur, Witzel Hobby*
Hpl, Danscale*

Finland 
Pysäkkirakennus, 1v kort, Mestarimallit*

Norge
Veggli, 2 + 1 v, m uthus, Artitec, ny liten serie finns 2012*
Nittedal, 1 1/2v, m uthus, Artitec, ny liten serie finns 2012*
Snarum, 1 1/2 v Holland/Togbutikken
Svenkerud, 1v m godsavdelning, Norske Modeller
Røyknes, d:o u godsavdelning, Norske Modeller
Drømtorp hpl m perrong, Artitec, utgången, säljs av hobbyhandlare*
Hpl med och utan perrong, Skipsmodeller*

Sverige
Hennan, 2v, Mobaart, TMJ Konsult*
Nyåker, 2 + 1v. Artitec, Utgången, säljs av flera hobbyhandlare*
Otterbäcken, 2 + 1v m två frontgavlar, TMJ Konsult*
Mariefred, 2v m torn, Heljan
001/Ränndalen, 1 1/2v, Ristat och Skuret*
BJ typ 2, 1 1/2v, Modellproduktion*
BJ typ 3, 1 1/2v, Modellproduktion, variant av typ 2*
Diö/Chester, 1 1/2v, Modelpower/Pola
Almunge, 1 1/2v, L-formad med godsmagasin och stationens långsida i rät vinkel mot spåren, Jeco*
Gärdslösa, 1 1/2v m frontgavel, Skultorps Vagnverkstad, planerad*
LNJ, 1 1/2v, Rimbo Grande*
Bärby, 1v, Mobaart*
Klippan, liten station m avträde, Heljan, ej i lager, finns hos hobbyhandlare*
Varp hållplatsbyggnad, 1v liten, Tekno Bygg*
Karlevi hållplatskur, liten, KJMJK*
Busskur/hållplats, Liten, Tekno Bygg*

Utgångna modeller som ej heller finns hos hobbyhandlare eller nyligen på auktionssajter: 

Norge: 
Årnes, 2v, m godsavdelning, Collector Models, utgången*
Ørgenvika, Norske Modeller, Utgången
Mork, Pünther, Utgången 
Berekvam, Pünther, Utgången
Strai, Pünther, Utgången
Vallekilen, Pünther, Utgången
Plattform hpl Solandsveien, Pünther

Sverige:
Åseda, 1 1/2v, med brutet tak, medelstor, Euromod. Utgången. Ser man sällan eller aldrig på auktionssajter numera.
Sennan, station, M-Hobby


Med tegelväggar:

Danmark:
Hejlsminde, rött tegel, medelstor, 1 ½v, Realmodell*
Villa Hejl, gult tegel liknande ovanstående, 1 ½, Realmodell
Glyngöre, lång, 1 1/2v, Danscale, Epokemodeller*
Småstadsstation, lång, 1v, Heljan*
Helsinge, lång, 1 ½, Epokemodeller
Seden/Dræby mfl – Kerlemindebanen, 1 ½ m uthus, medelstor Witzel Hobby 
Agedrup/Ladby – Kerlemindebanen, 1 ½ m uthus, liten, Witzel Hobby 
Liten station, 1 1/2v, Heljan, utgången, finns hos hobbyhandlare

Sverige:
Åmål, 2v, Heljan*

Med andra byggnadsmaterial

Danmark:
Lång modern, 2v, Heljan, utgången*
Gislinge, 1 ½v, puts, m o u avträde, Epokemodeller 
Hareskov m avträde, 1 1/2v, tegel och puts, Epokemodeller
Fruens Bøge, 1v, korsvirke, Epokemodeller

Sverige
Bergslagsstation, sten o puts, TMJ Konsult*

H0 i mycken liten skala (mer passande för TT):

Langesø, Medelstor med sidobyggnader, Heljan, utgången, finns hos hobbyhandlare 


Godsmagasin

med väggar i trä

Nordiskt utseende
Medelstort, Modelpower/Pola*
Litet, Modelpower/Pola*
Litet, Epokemodeller
Litet, Heljan, utgången*

Danmark
Assens, stort m kontor, Realmodell*
Kerlemindebanen, liten, Witzel Hobby*

Finland
Hangö-Hyvingebanan, litet o lågt, Mestarimallit*

Norge
Eina, stort, Artitec*
Lite m platt tak, Skipsmodeller*
Blakstad, litet o högt, Pünther, utgånget

Sverige
Medelstort, TMJ Konsult*
Långt o smalt, Ristat och Skuret*
Bärby litet, Mobaart*
Litet stora fönster, Ristat och Skuret*
Litet små fönster, Ristat och Skuret*
Litet mini, Ristat och Skuret*


Lokstallar

Danmark
Vändskivestall
Roskilde, 7,5 grader, rött eller gult tegel, 3 portar eller fler, Epokemodeller*

Raka
Hejlsminde med inredning, 1 port, medel, Realmodell*
Helsinge, tegel, 2 portar, kort, Epokemodeller*
Roebane, tegel, 1 port, kort, Witzel Hobby*
Lokskjul/Motorremise, grå puts, 1 låg port, kort, Epokemodeller*

Norge
Raka
Eina, tegel, 1 port, lång, Artitec

Sverige
Vändskivestall
Oskarshamn, KMJK*
Lokstall m skorsten fram enligt svensk standard, Jeco, planerad


Vagnskjul

Norge
Eina, trä, 2 portar, lång, Artitec*


Vattentorn

Danmark
Grönt trä upptill och rött eller gult tegel nedtill, hög eller låg, Heljan
Assens, rött trä och gult tegel, d:o grönt trä och rött tegel, Epokemodeller*

Norge
Eina, Spetsigt konformat torn, tegel, Artitec

Sverige
Nederhögen, trä, Tekno Bygg*
Emådalen, trä, Tekno Bygg 
Hovmantorp, trä, KMJK*


Övriga bangårdsbyggnader

Danmark
Ställverk i stil med Langesø, rött tegel, Heljan, utgången 
Ställverk Viborg, stort, tegel, Epokemodeller
Signalpost Vanløse, medel, Epokmodeller


Finland
Dressinskjul, Mestarimallit*

Norge
Uthus o dressinskjul, trä, Artitec*
Dressinskjul, Skipsmodeller*

Sverige
Örebro Södra avträde, medel, trä, Rimbo Grande*
Avträde, Korsberga, litet, trähus, Skultorps vagnverkstad*
Avträde, mini, trä, Ristat och Skuret*
Perrongtak Töreboda, KMJK
Dressinbod, liten, KMJK*
S:t Olof, Kolbrygga, medel, Tekno Bygg*
Vågkur, Skultorps vagnverkstad*
Teknikhus, mini, KMJK

Banvaktshus

Med väggar i trä:

Danmark
Banvaktskur, Danscale

Finland
Tammerfors-Vasabanan, liten o hög, Mestarimallit

Norge
Fjällbanvaktsstuga, liten, Artitec*

Sverige
Hosäter m 2 uthus o dressinbod, Modellproduktion*
Förstuga sida e gavel, EA Hobbyprodukter
Mini, Ristat och Skuret*

Med annat byggnadsmaterial:

Danmark
Medelstort, rött tegel e puts, Danscale
Medelstort, gul puts e rött tegel, Epokemodeller
Mindre Banvaktsstuga, rött tegel, Danscale


Trähus är prioriterade i denna lista. Det som ger särprägel åt Norden är att det finns så många hus i trä. Men det går en gräns med å ena sidan Skåne och Danmark där trähusen är få och tegelhusen desto fler gentemot övriga Norden som jag kallar Trähusnorden. Det är för att stimulera mer anpassat till Trähusnorden som denna lista gjorts. 

Samtidigt så har byggsatser med förebilder i annat fasadmaterial också tagits med. Medan trästationer finns i både Finland, Sverige och Norge förefaller det mig som att tegelstationer är mycket ovanliga i Norge men vanliga i Sverige. Hur det är i Finland vet jag inte. Detta efter en ganska översiktlig genomgång. De som har bättre kunskap kan gärna bidra med synpunkter. 

Kvalitén på byggasterna varierar betydligt. Bilderna ger en viss vägledning men i sista instans är det erfarenhet av de olika materialen och tillverkarna som avgör. Den i mitt tycke vackraste stationen är Årnes från Collector models som tyvärr sedan länge inte går att få tag på. Den med hög kvalité idag som framgår av bilderna där inte minst takteglet är imponerande är Hjelsminde från danska Realmodell. De har också en vacker stor och lång godsstation. Otterbäcken är också en attraktiv station. Laserskurna modeller har varit en framgång för trähusmodeller men när det gäller tegel kan nog en Hlejanbyggsats i bra skala vara bättre än laserskuret. Klippark har inte tagits med men som bloggskribenten Roger påpekar så har sådana funnits som t.ex. Järle station, Sveriges äldsta nära Nora från AoH, http://hobby.se/img/jarlestation.pdf

Det kan finnas byggnader i trä med förebilder från andra håll som också kan passa i Norden. Nationalromantisk Schweizerstil har funnits på sina håll och med en del ingripanden kanske Mobaarts timrade alpstation kan fungera. Fallers nya små laserskurna stationer i trä är passande också för Norden. Utanför alpregionen saknas dock i hög grad trä i stationsbyggnader. I USA finns det men dessa har nästan alltid en från Norden starkt avvikande arkitektur att de knappas är användbara. 

Desto lättare är det när det gäller godsmagasin, åtminstone mindre, lokalstallar och annat. Det gäller både trä och tegelbyggnader. Då det finns ett stort urval har jag här begränsat mig till direkta nordiska förebilder samt tagit med som undantag byggsatser där tillverkaren inte angett vilket land förebilden kommer ifrån men husen är passande till andra modeller man tillverkar med nordiska förebild. 

Den kritiska kommentaren till en Heljanbyggsats storlek gäller även en del andra Heljanbyggsatser med nordiska förebilder. Detta ska dock inte förta att Heljan gjort mer för att göra byggande av modelljärnvägslandskap med Norden som förebild mer än någon annan. Dessutom har tillkommit betydligt fler modeller i bättre skala, inte minst när det gäller järnvägsbyggnader. Många är idag utgångna men man hittar dem ofta på auktionssajter eller nytillverkade av amerikanska firmor. 

Strävan har varit att ha en så fullständig lista som möjligt för stationer och även här ta med utgångna modeller men kanske möjliga att hitta på marknaden ändå. Detta då stationer är särskilt utmärkande på en modelljärnväg.

Hobbyhandlare som har utgångna modeller kan man söka på nätet. En guldgruva är Walthers i USA som hade nästan alla Heljans stationer.


Länkar:

Artitec norska modeller finns hos flera hobbyhandlare, även utgångna. NMJ har flera:
http://shop.nmj.no/index.php?cPath=27_6 ... f5078dcd89 

Collector Models, Årnes/Kongsvingerbanen station: http://www.mj-a.no/sft/pdf/SFT_nr3_2008.pdf

Danscale, http://www.danscale.com

EA Hobbyprodukter, http://biphome.spray.se/e.a.s

Epokemodeller: http://www.epokemodeller.dk

Heljan, http://www.heljan.dk

Hobbytrade, http://www.hobbytrade.dk

Jeco, http://www.jeco.se

KMJK, http://kmjk.se/husbyggsatser

Mestarimallit, http://mestarimallit.com

Mobaart, http://www.moba-art.de

Modellproduktion, http://web.comhem.se/~u47753879

Modelpower/Pola, walthers.com/exec/productinfo/490-694, walthers.com/exec/productinfo/490-774

Norske Modeller: 
http://www.togbutikken.no/webshop/shop1 ... e+Modeller

Pünther Spesialmodeller, foton på några av dessa: http://www.scantrain.k49.no/etterlysning.html

Realmodell, http://www.real-modell.de

Rimbo Grande, http://www.rimbogrande.se/

Ristat och Skuret, http://www.ristatochskuret.net

Skipsmodeller, http://www.skipsmodeller.com/byggesett_ ... nbane.html

Skultorp vagnverkstad, http://www.svlv.se/byggnader/byggnader.html

Tekno Bygg, http://privat.bahnhof.se/wb616757

TMJ Konsult, http://www.tmjkonsult.se/hus/husbyggnad.html

Togbutikken, Snarum stasjon, http://www.togbutikken.no/webshop/shop1 ... rodID=1125

Witzel Hobby, http://witzelhobby.dk

Allmänt rekommenderas länksidan http://www.osjk.dk/intro/siden/h0produkt.htm med en mycket omfattande samling länkar till tillverkare av alla möjliga produkter till modelljärnvägen i hela världen. Flaggor markerar om förebilderna kommer från Danmark, Norge eller Sverige, tyvärr är inte Finland med.
Back to Top
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mai 2012 at 12:44
Nordiska husmodeller


Här fortsätter en lista över nordiska husmodeller i skala H0. Endast hus med uttryckliga nordiska förebilder är medtagna. Det finns en hel del husmodeller med utländska eller ospecificerade förebilder som också är mycket användbara och andra som med mindre justeringar eller ombyggnad kan bli utmärkta på en bana med nordisk förebild. Det gäller i hög grad industri- och hamnbyggnader, i mycket mindre grad äldre och halvmoderna stadsbyggnader men i högre grad moderna hus byggda i modulteknik. Jag hoppas återkomma med tips om sådana husmodeller och då särskilt med träförebilder, det mest karakteristiska husmaterialet i Norden norr om Skåne som jag valt att kalla Trähusnorden. 

Trähus har funnits mycket lite av på modellmarknaden. Men nu när laserskurna byggsatser i olika material blivit allt vanligare så har utbudet ökat kraftigt. Till mycket stor del är dessa danska, finska, norska och svenska modeller användbara i hela Norden. Av listan framgår att det ledande landet när det gäller husmodeller är Danmark med tillverkare som kvalitetsfirman Realmodell, Lasertillverkarna Danscale, Epokemodeller och Witzel Hobby, klassikern utan motstycke i hela Norden Heljan och nykomlingen i denna lista, presentfirman Rikki Tikki. Heljans plastbyggsatser banade väg för nordiska modelljärnvägslandskap. Här har de flesta modeller jag lyckats hitta i gamla kataloger och på nätet tagits med. Även när de inte finns hos tillverkaren finns de ofta hos återförsäljare eller på auktionssajter. En del av Heljans modeller är utmärkta men det äldre sortimentet är ofta TT skala snarare än H0. Man får se upp därmed, i de mest uppenbara fallen har jag angett TT inom parentes för att uppmärksamma på detta problem. Nästan alla Heljanhus utöver en del järnvägsbyggnader är för små i skala även om det ej angetts nedan, undantag är större sommarhus och radhus, lanthandeln och stugan är lite liten i skalan men användbara, mejeriet med nöd och näppe, villan m brutet tak likaså. De moderna villorna ger alla ett för litet intryck. Det finns en del tyska villamodeller med nordiskt utseende som kan fungera bättre. Den mindre skalan kan vara användbar i bakgrunden för att öka perspektivet på en anläggning. 

De flesta av dessa danska modeller är också användbara i Skåne, ibland också i stora delar av övriga Norden. En dansk brädgård i trä fungerar överallt. För hamnmiljöer finns ett mycket stort utbud av fyrar, bl.a. från presentartikelfirman Rikki Tikki i passande material, jag antar att det är keramik. Ingen risk för plastig känsla här inte. Men också annat för hamnen som fyra fiskebodar ihopbyggda med ett hamnmagasin i mycket hög kvalité från Realmodell, ett stort hamnmagasin (listat under järnvägsbyggnader), ett litet fryshus och sjöräddningsstation. Man kan komplettera med Artitecs fina norska fiskekutter vanligt förekommande överallt kring Nordsjöns kuster eller krabbfiskebåt eller varför inte ett mindre handelsfartyg? Fabriken Clemens i fyra våningar eller magasinsbyggnader, bägge med brutet tak och vit puts är bägge användbara på många håll. 

Utbudet i Norge är betydligt mer begränsat, det finns mycket få modeller utöver järnvägsbyggnader. Den finska firman Mestarimallit har ett begränsat med skickligt urval av modeller som gör att Finland där modelljärnvägshobbyn är mycket liten har ett något bättre utbud än Norge av vanliga hus. Dessa hus är dessutom användbara både på landet och i staden och fungerar väl i hela övriga Trähusnorden. 

På svenska marknaden har mycket nytt kommit de senare åren medan tyvärr en tillverkare som Euromod med de stansade träbyggsatserna försvunnit i klassiska modeller. Dessa var skalenliga när det gällde järnvägsbyggnader men i skala 1:100 med Heljan fönster för övriga hus. Modellerna hade samtidigt generöst med väggytor så de ser ofta mycket trovärdiga ut ändå, se illustrationer bland länkarna. De som inte försvinner är däremot Polas gamla fina byggsatser med svensk förebild, som t.ex. den faluröda stugan som också kan fungera som skola (eller station). De tycks ha ett evigt liv som byggsatser från amerikanska tillverkare som man kan få tag på via Walthers. Den nya smides och bilverkstaden i soutterrängutförande från Tekno Bygg rekommenderas, längs varje landsväg och i utkanten på småstaden och stationssamhället. Konsumbutikerna från Tekno Bygg och Jeco likaså. Brandstationer och brandgarage finns det numera en mycket stort antal med och utan torn, t.ex. den ståtliga närmast kyrkliknande Ljungbyholm från KMJK eller varför inte Ebeltofts lilla korta brandstation med tre portar som också kan fungera som verkstad? Klart intressantast utbud har TMJ Konsult med många större hus, men dessa finns inte färdiga att köpa utan bara färdiga att produceras om beställningar kommer in. Jag har inte tagit reda på mer än vad som står på hemsidan om detta.

Snickarglädjehus för hela Trähusnorden finns från Rimbo Grande och Modellproduktion, byggsatser som har få likar i resten av världen. Var annars kan man få tag på en fotoateljé, dessa bygdens centrum vid högtidliga tillfällen i en arkitekturstil när byfotografen och vykortsskrivandet stod på sin höjdpunkt vid förra sekelskiftet. Eller en villa, kontor, butik eller lusthus med snickarglädje i etsplåt som ger denna stil sin fulla rätt. Hus som överallt finns kvar än idag. Tekno Bygg med sitt omistliga förråd av detaljer passande för husmiljöer i Norden och alltfler husbyggsatser, de redan nämnda Jeco och TMJ Konsult och de ambitiösa KMJK och Ristat och Skuret har lyft urvalet till helt nya nivåer med hus ofta användbara i hela Norden.

Komplettera och korrigera gärna uppgifterna. Förkortningar och länkar till tillverkare, se längst ned.

Handel, industri och offentliga byggnader i trä

Danmark

Brädgård, WH
Öppet planklager, WH
Boskapsfålla, HT
Glasskiosk, Ep
Glasskiosk, 6 varianter, WH

Finland

Bageri, äldre, litet, Me
Kiosk, 1900t, liten, Me
Sauna, modern, liten, Me

Norge

Fiskebod, 1800t, Sk
Paviljong, 1800t, Sk

Sverige

Ångkran Galtökvarn, äldre, liten, TB
Brandstation Dörby, 1920t, Medelstor m 2d o torn, TB
Brandstation, Ljungbyholm, medel m 1 d o torn, KMJK
Brandgarage, litet, KMJK
Skola på landet (fungerar också som stuga), Modelpower/Pola
Träkyrka liten, He
Lada, äldre, stor, RS (inspirerad av utgången lada från Euromod)
Smedja timrad, äldre, liten, RS
Krog, Tredelat hus, TMJ
Bil & Smidesverkstad, äldre, medelstor, souterräng, TB
Bensinmack Sollebrunn, äldre, liten, TB
Bensinmack Standard, äldre, RG
Bensinmack Nynäs/Koppartrans, äldre, Jeco
Bensinmack 001-äldre, liten, RS
Fotoateljé, 1800t, liten, RG
Butik/Kontor Målilla, 1800t, liten, RG
Konsum Svenshult, äldre med brutet tak, medelstor, TB
Konsumbutik, funkislåda, 30t, Jeco
Modern sydsvensk bankbyggnad korsvirkestyp, 1v m högt sadeltak, utgången Euromod
Kiosk, Halvmodern, RS
Kiosk Pressbyrån, äldre 8 kantig, TB
Kiosk, Snickarglädje, 8 kantig, Mo


Handel och industri, sten, puts, tegel och andra material

Danmark

Fiskebodar Skagen, med övre v delvis i trä, flera sammanbyggda, Rm
Fryshus, Rekkende, mini, rött tegel, WH
Fyrtorn, Assens, litet, Rm
Fyrtorn, vit tegel, He
Skagens fyr, stor, vit, 1:87, RT
Sletterhage fyr, liten, vit, 1:87, RT
Sprogö fyr, röd och gul, 1:100, RT
Hou fyr, liten vit och brun, 1:100, RT
Sjöräddningsstation, Västjylland, DS

Fabrik Clemens, Stor 4v i vit puts m brutet tak, Ep
Magasinsbyggnad, 3 v, vit m skiffertak eller gul med taktegel, Ep

Stor lada i vinkel, DS
Stor lada, vit puts, överdel i trä, Ep
Stall till husmandshus, korsvirke vit o svart, WH
Hönshus, mkt litet, Ep
Brandstation Ebeltoft m 3 portar, gul puts, WH
Brandgarage Bråby, WH
Brandgarage, mini för brandspruta, vitt tegel, DS
Mejeri, gult tegel, He
Lanthandel, rött tegel, He
Smedja, korsvirke röd o svart, (TT) He
Gästgiveri, gul o röd, korsvirke, (TT), He
Vindmölla, vit, He
Kyrka vit puts eller Gadstup med olikfärgat tegel, Ep
Kyrka Görslev, WH
Kyrka vit puts, (TT), He

Rådhus Ebeltoft, korsvirke, rött o svart, He
Stadshörnhus 1v, korsvirke, gult o svart, HC Andersen, He
Stadshus, korsvirke rött tegel o svart, 3v, (TT), He
Bank med kolonner, rött tegel o grå sten, 4v, (TT), He
Affärshus, vit sten, 3 ½v, He
Affärshus, rött tegel, 3v, smalt, He
Affärshus, gult tegel, litet, (TT), He
Stadshus m affär, 2v, Ep
Stadshus m affär och port, 2v, Ep
Stadshus m affärer, 4v stort i sten o gult tegel, brutet tak, WH
Stadshus m affärer, 2v stort i sten, brutet tak, WH
Villa m butik, gul puts eller tegel, DS
Modernt affärshus 1 ½ i vinkel, (TT) He
Bensinmack, vitt tegel, Esso, He
Modern räddningsstation Falck, He
Modern butik långsmal med kortändan mot gatan, Ep
Kiosk Nørreport, RT
Pupinspolehus för jordkabel telefon/telegraf 6 varianter WH
Pupinspolehus, Ep
Transformatortorn, SEAS gult litet, WH
Transformatortorn, NVE vitt medelstort, WH
Transformatortorn, tre varianter, HT

Sverige

Kraftverk, TMJ
Kraftverk, TMJ
Begravningsbyrå, TMJ
Verkstad, TMK
Kyrka, medelstor, TMJ
Bostadshus

Finland

Bostadshus äldre, 1v, mindre, Me
Villa A19 standard, 1 ½ v, Me
Villa A20 standard, 1 ½ v, Me

Norge

Bolighus 60t, Sk
Bolighus 80t, Sk

Sverige

Loussastugan, 1 1/2 v låg, EA
Frescati, äldre schweizerstil, RG
Bostadshus, äldre, 1 v mindre, RS
Bondstuga Hult, utgången Euromod
Stuga m vedbod, äldre, TMJ
Stuga, äldre, Ep
Stuga, äldre, He
Stuga m brutet tak, utgången, M-Hobby
Stuga m brutet tak och förstuga, utgången, M-hobby
Stuga/villa 30t, EA
Funkisvilla Dackegatan 20, KMJK
Standrardhus, Furet I och II, liknande Dackegatan, utgången M-Hobby
Villa med brutet tak, EA
Villa med brutet tak, He
Faluröd villa med brutet tak, modern dörr, Ep
Modern stor villa, RS
Modern lång villa m garage, 1v, utgången Euromod
Modern lång villa, 1v, utgången Euromod
Modern villa, 1v, utgången Euromod
Modern villa med balkong, 1v, utgången Euromod

Bostäder i andra byggnadsmaterial

Nordiskt

Danmark

Stadshus, litet 2v, Aalborg, RT
Stadshus, litet 1 1/2v, Aaalborg, RT
Stadshusrelief bakgård 6 v, Ep
Stadshus litet med frontgavel, Ep
Villa Hejl, mkt stor, Rm
Villa klassisk, 1 ½ v, DS
Villa klassisk i tegel med olika färger eller puts, Ep
Villa Camilla o Espen, gul eller vit puts m röda träbalkar på gavel, rött tegeltak eller skiffer, WH
Lantarbetarbostad, tegel eller puts med olika färger, Ep
Lantligt hus, korsvirke, sv-vit eller röd-gul m halmtak, Ep
Husmandshus (torp), Slimminge, korsvirke vitt, gult eller rött m mörk timmer, WH
Gårdshus Kærgården, Slimminge, mkt långt, gul puts, WH
Lantligt hus, korsvirke sv-vit m halmtak (TT), He
Bondgård m tre längor i fyrkant, korsvirke, (TT), He
Småhus 20t med sidobyggnad 1 1/2v, DS
Uthus m platt tak, DS
Villa med mansardtak, vit puts, Ep
Uthus m platt tak, 4 d, Ep
Tvättstuga m platt tak, 3 d, Ep
Tvättstuga m platt tak, 2 d, WH
Tvättstuga m dass, WH
Mycket litet förortshus, rött tegel, He
Litet förortshus, gult tegel, He
Liten modern villa 1 ½ plan i rött tegel, He
Liten modern villa i gult tegel, He
Modern radhuslänga m 3 hus, gul puts, He
Moderna kedjehus, 2 i gult tegel, He
Modern liten villa m platt tak, vit tegel, He

Sverige

Bostadshus i funkisstil, 2v länga, EA


Övriga byggnader

Nordiskt

Veranda, stor med mkt glas, Ep
Sommarhus, större, gult, He

Danmark

Sommarhus, 2 små varav en timrad och en korsvirke, He
Sommarstugor, 2 små, He
Badhus, Løkken RT
Badhus, Løkken, RT

Norge

Paviljong, Sk
Hytte sjö/fjell, Sk
Timrad hytte, HMS

Sverige

Sommarstuga, fd smalspårsvagn 3 kl, SV
Sommarstuga, EA
Lusthus, Snickarglädje, Mo
Postordegarage, RG
Transformatorstation, TB
Uthus, TB
Bod, lång och bred, RS
Bod, bred, RS
Bod, platt tak, RS
Bod, Dörr sida, liten, RS
Bod, Dörr gavel, liten RS
Bod, Dörr gavel, mini, RS
Kur, Mini, RS
Utedass, mini, TB


Övriga byggnader i andra materiel

Danmark

Telefonkiosk, 1992, DS

Sverige

Telefonkiosk äldre pagod, TB
Telefonkiosk halvmodern orange, TB
Telefonkiosk modern metall, TB


Länkar:

(DS) Danscale, http://www.danscale.com

EA Hobbyprodukter, http://biphome.spray.se/e.a.s

(Ep) Epokemodeller: http://www.epokemodeller.dk

(He) Heljan, http://www.heljan.dk

(Ho) Hobbytrade, http://www.hobbytrade.dk

Jeco, http://www.jeco.se

KMJK, http://kmjk.se/husbyggsatser

(Me) Mestarimallit, http://mestarimallit.com

Modellproduktion, http://web.comhem.se/~u47753879

Modelpower/Pola, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-604

(Rm) Realmodell, http://www.real-modell.de

(RT) Rikki Tikki, http://www.rikkitikki.dk/produkter/trip-trap-modelhuse

(RG) Rimbo Grande, http://www.rimbogrande.se/

(RS) Ristat och Skuret, http://www.ristatochskuret.net

(Sk) Skipsmodeller, http://www.skipsmodeller.com/byggesett_ ... nbane.html

(SV) Skultorp vagnverkstad, http://www.svlv.se/byggnader/byggnader.html

(TB) Tekno Bygg, http://privat.bahnhof.se/wb616757

(TMJ) TMJ Konsult, http://www.tmjkonsult.se/hus/husbyggnad.htm

(WH) Witzel Hobby, http://witzelhobby.dk

För länkar om Euromod och M-Hobby hänvisas till http://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=39&t=682 då jag inte lyckas föra in länklistan här.

Allmänt rekommenderas länksidan http://www.osjk.dk/intro/siden/h0produkt.htm med en mycket omfattande samling länkar till tillverkare av alla möjliga produkter till modelljärnvägen i hela världen. Flaggor markerar om förebilderna kommer från Danmark, Norge eller Sverige, tyvärr är inte Finland med.

Back to Top
Bo11 View Drop Down
Veteran
Veteran
Avatar

Joined: 25 august 2007
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 417
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mai 2012 at 14:40
Hej Tord.
 
När det avser hållplatser så har jag haft en del artiklar i AoH för många år sedan, men hållplatsen finns fortfarande kvar, men då inte i laserskuret eller stansat, utan etsat.
 
Hållplatsen är den som Länstranfiken Skåne kom ut med 1983 ( Pågatågshållplatsen)
 
Denna går att se på hemsidan.
 
 
 
Vänl
Bo Andersson
 
Back to Top
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mai 2012 at 19:44

Tack Bo för intressant länk. Vilket fantastiskt stationshus i fullskala från Malmö i utvecklingsstadium, jag antar att det är engångs beställningsjobb. Och vad mycket intressanta tillbehör!

Här fortsätter listandet, intressant kanske inte minst för Norge där trähus utöver järnvägsbyggnader är stor bristvara. Det har uppstått en diskussion på svenska Mötesspårets forum om liggande och stående panel. De amerikanska husen har ofta liggande panel. Det är ovanligt för mindre hus i lantligare miljöer. Men jag har för mig att det är vanligare i Norge än i Sverige. Och när jag tittade på google gatuvy från Stavanger hittade jag idel liggande panel. Det bör därför finnas något av intresse nedan från amerikanska tillverkare, vilket verkar vara mer känt i Norge än i Sverige av utbudet hos norska modelljärnvägshandlare att döma. 

Citat från mitt inlägg på svenska Mötesspåret om listan nedan: "Dock är flera av husen med stående panel: ett av lokstallen, ett lite godsmagasin, förråd, ett stort hamnmagasin, Litet hamnmagasin med oljedepå, Skjul, Woody's byggmaterial, sågverk, brädgård, ett av däckfirmorna och oljefirmorna samt en lada. 

Vanliga små hus med stående panel finns nu många av med nordiska förebilder. Det som förefaller mig svårast att få till är lite större typiskt nordiska hus och då gärna i trä. För denna typ av hus är liggande panel vanligare. Det gör att jag ser de hus som jag särskilt pekar ut som intressanta för nordiskt modelljärnvägsbyggande. Tyska 4 vånings stenhus i all ära men kanske en två våningsstad med många träbyggnader vore något också?"


Modellhus med utländska träförebilder som kan anpassas till nordiska miljöer.


Det finns många modellhus med utländska trähusförebilder men nästan enbart amerikanska. Tyska fabrikat har ett mycket litet antal där särskilt godsmagasin och fritidshus kan vara användbara medan alphus ofta har en alltför särpräglad stil för att kunna användas på modelljärnvägar med Norden som motiv. Urvalet nedan är relativt generöst. Med lite strängare ögon skulle inte många husmodeller passera som möjliga i Norden. En del husmodeller är medtagna fast de knappast passar för det ändamål den amerikanska förlagan är gjord för. Det gäller särskilt en del fabriker som kan passa bra i hamnmiljö som lager. Som vanligt är magasin av olika slag användbara utan större justeringar. Av andra hustyper rekommenderar jag utifrån foton:

 • Stor dansbana, en pärla

 • Ishus och åttkantigt café i hamnen

 • Stort affärshus med väl tilltagna magasin mot gården. Genom att inte använda fönsterluckorna och byta ut fönstren kan detta bli en särskilt lyckad modell av en typ av hus som helt saknas på modellmarknaden med träförebild. Särskilt intressant vore att av två byggsatser göra ett extra stort hus med affärer och mittgavel mot gatan, en särskilt typisk arkitektur i åtminstone svenska trähusstäder. Av den andra gaveln görs ett mindre affärshus i annan färgsättning eller med smärre ändringar för att se annorlunda ut med gaveln mot gatan utan sidobyggnader.

 • Stort affärshus i 3 våningar, relief. Mycket användbart också i delar som två våningshus utan affärer, butiksfönstren är användbara för att göra om hus till affärer.

 • Kvarn, mycket stor i 3 ½ våningar. En liknande finns i Ronneby.

 • Högt sädesmagasin

 • Köttindustri passande också för annan verksamhet

 • Mejeri med lagerbyggnad

 • Mangårdsbyggnad m veranda

 • Enkel lada

 • Större frikyrka

 • Elegant villa med fasadmaterial som liknar gula eternitplattor eller mycket breda plankor. Originellt men verkar ändå nordiskt.

 • Enkel villa med bra grundform, utan fönsterluckor, andra spröjsar och förstukvist kan denna modell bli utmärkt.

 • Gjuteri, intressant men utgången modell.

 • Edisons verkstad, det största trähuset i modell. Passande för bruksmiljö. Den dekorativa verandan på gaveln kan lämpligen användas till en mer ståtlig byggnad. Modellen är tyvärr utgången och svår att få tag på.

Ett fåtal av dessa modeller kräver mycket liten ombyggnad om någon alls medan för andra behövs mer ingrepp. Särskilt är det fönstren på bostads- och affärshus som är problem, både fönsterspröjsar och proportioner. Nordiska fönstermodeller, egentillverkade eller om passande finns hos nordiska tillverkare av tillbehör, kan sättas in istället. Svårare att lösa är att ofta fönstren är alldeles för högsmala mot vad som förekommer i Norden. Därför har många modeller sorterats bort. Industrier och lagerbyggnader har sällan samma problem då fönstren här har lite mer varierande proportioner och spröjsar, både i USA och Norden. I något enstaka fall har jag tagit med en modell där den bästa lösningen är att sänka hela nedre våningen en spröjs då huset i övrigt är passande i Norden. Ofta behöver taken också ändras. I vissa distrikt i Norden gäller på äldre hus bara skiffertak, svart tegel på Sørlandet osv. Takvinklar är också ofta olika, alltför spetsiga amerikanska takvinklar har sorterats ut, ibland kan man justera takvinkeln. Skorstenar kan behöva bytas ut.

Som alltid gäller att med tillbehör göra husen mer nordiska med hjälp av firmor som Tekno Bygg mfl. 

Järnvägsbyggnader

Station, 1v, mini, trävit, Faller, http://www.walthers.com/exec/productinfo/272-110089

Lokstall, 1 port, Medel, Branchline Models, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-683
Lokstall, 1 port, JV Models, http://www.walthers.com/exec/productinfo/345-2024

Magasin, relief, 3v, Stor, Blair Line, http://www.walthers.com/exec/productinfo/184-192
Magasin, 2v, Medelstort, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-684
Magasin m ramp, 1v, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-701
Magasin m kontor, 1v, litet, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-124
Magasin m skjul, 1v, litet, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3324
Godsmagasin, 1v, litet, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-690
Godsmagasin o hplkur, 1v, små, Campbells, http://www.walthers.com/exec/productinfo/200-442
Förråd, 1v, litet, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-131

Hamnbyggnader, passar ofta också ofta för likande ändamål på annan plats.

Hamnmagasin, 2v, Medelstort, Campbells, http://www.walthers.com/exec/productinfo/200-394
Hamnmagasin, 2v, Stort, Campbells, http://www.walthers.com/exec/productinfo/200-396
Magasinbyggnader, 2 1/2 – 1 1/2v, Medel o små, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-182
Hamnmagasin, 2v, medel, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-922
Hamnmagasin, 1 1/2v, medel, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-402
Hamnmagasin o kontor, 2v, Medelstora, 3 st, North Eastern Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/520-20109
Redskapsskjul o kran, 1v, små, Scale Structures, http://www.walthers.com/exec/productinfo/650-1106
Ishus och café, 2 + 1, små, Campbells, http://www.walthers.com/exec/productinfo/200-397
Båtuthyrningsfirma, 1v, medel, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-491
Fyr och vaktmästarbostad, 2 ½ + hög fyr, Stor, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-695

Industrier

Bryggeri, 3v, Str relief, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-852
Verkstad Edison, 2v, mkt lång, Heljan, http://www.walthers.com/exec/productinfo/322-915
Gjuteri,    2v L-form, Stor, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-685
Sågverk, högt, Medelstort, JV Models, http://www.walthers.com/exec/productinfo/345-2021
Brädgård, 2v, Medelstor, JV Models, http://www.walthers.com/exec/productinfo/345-2031
Fabrik, 2 ½ v, medelstor, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-972
Spadfabrik, 2v, medelstor, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-541
Fabrik, 1v, mindre, Northeastern Scale Models kan vara i vitt tegel, svårt att utläsa av fotot men har passande arkitektur oavsett fasadmaterial,http://www.walthers.com/exec/productinfo/520-40013
Stolfabrik, 2v, liten relief, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-732

Lantbruket

Kvarn, Mkt stor, 3v, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-2001
Sädesmagasin, Hög, medelstor, Campbells, http://www.walthers.com/exec/productinfo/200-384
Köttindustri, 2v, lång, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-682
Mejeri, 2v, medel, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-680
Lager til mejeri, hög, medel, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-681
Svinstia, 1v, liten, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3337
Hönshus, 1v, mini, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3335
Pumphus, 1v, mini, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3337
Lada enkel, hög, medel, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3341
Skjul, 1v, platt tak, mindre, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3342

Service och handel

Fröfirma, 1 1/2v, liten, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-742
Färgfirma, 1v, liten, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-441
Oljefirma, 1v, liten, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3322
Woody's byggfirma, 3 1/2v, liten, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-211
Däckfirma, 1v, liten, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-412
Däckfirma, 1v, liten, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-772
VVS firma, 2 – 1v, Medel, Bar Mills Scale, http://www.walthers.com/exec/productinfo/171-822
Liten butik/kontor, 1v, liten, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-122
Kontor, 1v, liten m gavel fram, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-451
Affär, relief, 3 1/2v, Stor, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-647
Affär, 2 1/2v, stor, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-640
Pensionat el likn. 2V stor veranda, medelstort, American Model Builders, kräver justering av de högsmala fönstren men är i övrigt mycket passande för Norden.http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-140

Fritid o offentliga byggnader

Dansbana, stor öppen m tak, Walthers, http://www.walthers.com/exec/productinfo/785-5035
Läktare m tak, Hög, Medelstor, JL Innovative, http://www.walthers.com/exec/productinfo/361-551
Frikyrka, hög, medel, BTS, http://www.walthers.com/exec/productinfo/464-27232
Skola/missionshus, 1v, liten, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-644
Skola/Offentlig byggnad, 2v, medelstor, Modelpower, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-783

Bostäder

Mangårdsbyggnad, 2v m veranda, medel, Cornerstore, http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3333
Farmarhus, 2v m stor veranda, medel, Modelpower, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-490
Arbetarebostad, 2v, stor, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-607
Hus m stor veranda, medel, American Model Builders, http://www.walthers.com/exec/productinfo/152-184
Småhus, 2v, 3 olika, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-638
Mormorshus, 2v m veranda, Modelpower, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-487
Mr o Mrs Diggers hus, dito spegelvänt, Modelpower, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-489
Sinatras hus, 2v förstukvist, medel, Modelpower, http://www.walthers.com/exec/productinfo/490-584
Elegant villa, 2v, medel, GC Laser, http://www.walthers.com/exec/productinfo/292-14301
Enkel villa, 2v, medel, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-620
Villa enkel veranda, 2v, medel, Branchline Models, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-621
Villa i olika plan, 1v, medel, Branchline Trains, http://www.walthers.com/exec/productinfo/181-612

Sommarstuga, 1v, mindre, timrad, Busch, http://www.walthers.com/exec/productinfo/189-1083

Modellhus med utomnordiska förebilder i andra byggnadsmaterial finns en hel del av som kan vara användbara för en nordisk modelljärnväg. 
Här blir dock urvalet än mer subjektivt än när det gäller modeller av trähus. Jag hoppas dock återkomma också på detta område.


Edited by Tord - 01 mai 2012 at 21:18
Back to Top
Roger View Drop Down
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Joined: 02 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 1616
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mai 2012 at 00:21
Hei!
 
Hva der angår industrier, burde det forlengst utgåtte sagbruket til Euromod (senere Humbrol) legges til listen din.
 
Når det gjelder norske hus, lagde danske Trip Trap tidligere flere norske hus og byggninger i skala 1:87 (i "keramikk"), herunder 3-4 forskjellige byggninger fra bryggen i Bergen, en stavkirke, minst 3 forskjellige norske kystnære beboelseshus og to båtnaust. Alle hadde "trekledning". Siden det er lenge siden disse var i produksjon, er de nok ikke lette å få fatt i lenger. Og ett litet tips; de er nok lettere å finne i interiør og detalj-butikker enn i hobbyforettninger.
 
Ett annet norsk hus som mangler på din liste er dette fra MKB-modelle.
 
Siden jeg la til en gratis klipparks-modell (av Järle stasjon) i det forrige svaret (som nå er long gone) på forespørselen din, følger jeg opp "tradisjonen" og legger ved en gratis klipparks-modell i H0 denne gangen også. Men dette er ett norsk hus.
 
 
Med vennlig hilsen

RGER
“Det finnes ett forbilde for alt”
Back to Top
Roger View Drop Down
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Joined: 02 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 1616
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mai 2012 at 02:05
Hei!
 
Trip-Traps stavkirke er ikke lenger i produksjon, men snart vil man kunne få tak i stavkirke fra Krick Modelltechnik i H0.
Med vennlig hilsen

RGER
“Det finnes ett forbilde for alt”
Back to Top
Wickerman View Drop Down
Veteran
Veteran
Avatar

Joined: 02 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 1211
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mai 2012 at 19:13
Finske hus , som sikkert kan brukes på et norsk anlegg
 
A matter of life and death
Back to Top
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mai 2012 at 21:34
De finska husen är mycket användbara, Tillverkaren är Mestarimallit som är med på första listan med sin webbadress: Mestarimallit, http://mestarimallit.com
När jag kommunicerat med firman har jag fått svaret att man inte trott att modellerna var intressanta utanför Finland där marknaden är mycket liten. Det saknas information på annat än finska. Men urvalet av förebilder tycker jag är det kanske mest välvalda av samtliga tillverkare av nordiska trähus, passar på rena landet, som gammal bebyggelse i villa områden eller stadens utkant.

Stavkyrkan ser på bilder ut att vara ett riktigt praktverk. Då många stavkyrkor sr ganska likartade ut så finns flera järnvägsmiljöer i Sørnorge där de kan passa, även om alla (?) stavkyrkor i verkligheten ligger en bra bit från spåren. 

Nåväl, Gols stavkyrka som flyttades till Oslo är återuppbyggd i Gol, och det finns stavkyrkor lite varstans om man tar med nybyggen. Fantoft är återupprest efter brand nära Bergen där den gamla Bergensbanan kanske inte var så långt bort, Med lite god vilja kan Gols stavkyrka i Oslo läggas nära en järnväg intill ett utemuseum, etc.. Loms vackra stavkyrka kan man kanske sätta intill Dombåsbanan, Borgund intill Sörlandsbanan i Telemarks inre osv.

Ingående iknformation om stavkyrkor finns på http://www.arild-hauge.com/kirker.htm, en gång fanns det tusen stycken...

Och alltså några i utlandet:

"I tillegg til de bevarte stavkirkene i Norge, som er beskrevet senere på denne siden, finnes bare Hedared stavkirke i Sverige, kirken i Greensted, Essex i England, som en med litt velvilje kan kalles en stavkirke og gamle Vang stavkirke som er gjenreist i Polen(!), tidligere Tyskland

Likeledes finnes en kopi av Borgund stavkirke som ble bygd i 1950 i Black Hills i Sør Dakota, USA. Denne tro kopien av Borgund Stavkirke ble bygd av Bankier Arndt E. Dahl til ære og erindring om sin far, Reverend Anton E. Dahl som utvandret fra Norge. En kopi av en stavkirke er også bygd i Epcot-senteret i Walt Disney World i Florida, USA, og til slutt kan det nevnes at i den planlagte Scandinavian Heritage Park i Nord Dakota, USA, er det planlagt reist en kopi av Gol stavkirke. Dette bare for å ha nevt noen av de mange kopier av stavkirker som er bygget for å fremme turisme, i tillegg til de allerede nevnte som er bygd i Norge, Danmark og USA. 

Pussig nok ble det i 1870-årene i Bílá i Tjekkia, bygd en ny kirke med stavkirkearkitektur som ikke ble bygd for å fremme turistme, men som brukskirke og som fortsatt er i bruk. I følge Jurí Langer 
(Alvheim & Eide, Kirkearkeologi og kirkekunst, ISBN 82-90359-60-8, side 217 ff.) må valg av arkitektur, være at byggherren har hatt adgang til I. C. Dahls malerier fra forrige århundre av norske stavkirker, og blitt inspirert av disse." 
Back to Top
ses View Drop Down
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem
Avatar

Joined: 09 november 2006
Location: Norway
Status: Offline
Points: 3903
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mai 2012 at 22:39
Da er vi tilbake til debatten om modeller av det sære eller av det vanlige. For egen del ville jeg aldri valgt en stavkirke. En vanlig 1800-talls trekirke med langskip og tårnhus i vest sammen med våpenhuset derimot.... Men jeg skjønner jo at med tanke på et internasjonalt salg så kan sikkert modeller av eksotiske bygg som en stavkirke være det man må velge som produsent.

Når det gjelder de finske husene som kan nok et par av de gå som norske hus, f.eks. dresinbua. Men det er noe med vindusomrammingen på endel av de andre som er ganske unorsk.
Svein S
Back to Top
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 14:38
Fönsterramarna på det finska bostadshuset och bageriet kanske man kan justera, i övrigt tycker jag formen på dessa hus passar väl i hela Trähusnorden. Banvaktsstugan form på fönstren är dock lite speciella, men huset kan kanske massa i säregen miljö som vid en sjö eller hav. 

Kanske ska man skilja på olika typer av unika hus. För egen del har jag framhävt Rimbo Grandes fotoatelje och Heljans station Mariefred som intressanta unika byggsatser. I diskussionen i denna tråd har Vikersund varit uppe till diskussion. Alla dessa tre unika byggnader har dock något gemensamt - de är inte otroliga på andra platser än där förebilden står. Mariefreds station kan fungera som pensionat lite var stans, fotoateljen likaså som  något annat litet hus i miljö med snickarglädje, Vikersund som medelstor station någonstans i Norge. Det som ärt värt att tönka på är att i verkligheten finns ofta en variation av hus och inte bara standardhus.

Stavkyrka är däremot betydligt mer särpräglad och dessutom vet många var de befinner sig i verkligheten. Bekymret är detsamma med en hel del av Rikki tikkis modeller av kända hus. Här handlar det inte om mj tillverkare utan producenter av båtbyggsatser och presenter. Stavkyrkans utländska tillverkare har inga andra husmodeller. De gör bl.a. historiska skepp. Det var väl att sälja en vacker träbyggsats som lockade. Någon enstaka stor bogserbåt i skala 1:90 och något mer om man ägnar sig åt större eller mindre skalor kan finnas. Men någon tillverkare som kunde valt att göra en allmän norsk kyrka handlar det inte om.

Just kyrkor är extra svårt. Heljan har haft en svensk lite träkyrka som också känns udda, TMJ Konsult en Bergslagskyrka i puts som också är lite speciell. Bygga danskt eller skånskt är en utväg då det finns flera kyrkor av standardmodell att välja på av den sort som också helt dominerar i dessa delar av Norden. Annars är räddningen att satsa på frikyrka utifrån någon amerikansk byggsats, eller förstås som alltid, bygga från scratch.


Back to Top
Kjell H. View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 02 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 2479
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 16:40
Mener også at et sveitsisk firma som het Fides hadde en modell av en norsk stavkirke på programmet?
Back to Top
TeVe View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 08 desember 2005
Location: Norway
Status: Offline
Points: 593
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 19:05
En kirke jeg tror vi kan finne i alle de nordiske land, pusset stenkirke med klokketårn i tre. Modellert av Pünther etter Romnes kirke. Nå en del av ScanTrains modelltilbud.

Terje V.
Back to Top
TeVe View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 08 desember 2005
Location: Norway
Status: Offline
Points: 593
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 19:15
Originally posted by ses ses wrote:

Da er vi tilbake til debatten om modeller av det sære eller av det vanlige.

En bygning man kan finne i Norge, Sverige og Finland i flere varianter er våningshuset fra ScanTrain småbruk.Låven er typisk norsk, men noe liknende kan også finnes i våre naboland.

Av jernbanebygninger i tre tror jeg også disse ikke ville være altfor fremmede på svenske og finske anlegg:Alle disse er modelert av Pünter, men nå en del av ScanTrains modelltilbud.

Edited by TeVe - 13 mai 2012 at 19:27
Terje V.
Back to Top
skipsmodeller View Drop Down
Kommersielle aktører
Kommersielle aktører


Joined: 17 mars 2011
Location: norge
Status: Offline
Points: 35
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote skipsmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 19:22
Er det interesse for sveitser hus?
 
Back to Top
Stian View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 04 januar 2007
Location: Bergen
Status: Offline
Points: 1451
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 19:51
En typisk norsk bondegård fra slutten av 1800 tallet hadde vert konge!
Norsk matriell en gang på 60-70tallet

Mvh stian
Back to Top
Tord View Drop Down
Viderekommen
Viderekommen


Joined: 01 mai 2012
Location: Sverige
Status: Offline
Points: 33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tord Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 20:21
Mycket intressant, Småbruket är verkligen nordiskt i huvudformen och ger karaktär åt ett modellandskap. Mangårdsbyggnaden går att använda rakt av, lagårdens huvudform är också bra även om de vita fönsterluckorna är udda i Sverige. Kyrkan är inte dum heller med sin rät vanliga form. Även om typen inte är så ofta förekommande så kan den nog tänkas på lite olika platser. Men går det verkligen att beställa dessa byggsatser?
Back to Top
TeVe View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 08 desember 2005
Location: Norway
Status: Offline
Points: 593
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 20:37
Originally posted by Tord Tord wrote:

.............. Men går det verkligen att beställa dessa byggsatser?


Alle byggesett kommer tilbake i produksjon om kort tid.
Terje V.
Back to Top
J-I Hansen View Drop Down
FREMO-forummedlem
FREMO-forummedlem


Joined: 03 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 675
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 22:00
Originally posted by TeVe TeVe wrote:

Originally posted by Tord Tord wrote:

.............. Men går det verkligen att beställa dessa byggsatser?


Alle byggesett kommer tilbake i produksjon om kort tid.
 
Berekvam også? Smile
Back to Top
TeVe View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 08 desember 2005
Location: Norway
Status: Offline
Points: 593
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 22:06
Originally posted by J-I Hansen J-I Hansen wrote:

Originally posted by TeVe TeVe wrote:

Originally posted by Tord Tord wrote:

.............. Men går det verkligen att beställa dessa byggsatser?
Alle byggesett kommer tilbake i produksjon om kort tid.
 

Berekvam også? Smile


Berekvam omarbeides da modellen vi hadde var så skjev at vi ikke kunne gå videre med den.
Terje V.
Back to Top
J-I Hansen View Drop Down
FREMO-forummedlem
FREMO-forummedlem


Joined: 03 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 675
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 22:14
Originally posted by TeVe TeVe wrote:


Berekvam omarbeides da modellen vi hadde var så skjev at vi ikke kunne gå videre med den.
 
 
 
 
Hm, det var min modell du lånte. På hvilken måte var den skjev? 
Back to Top
TeVe View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF
Avatar

Joined: 08 desember 2005
Location: Norway
Status: Offline
Points: 593
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TeVe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 23:06
Originally posted by J-I Hansen J-I Hansen wrote:

Originally posted by TeVe TeVe wrote:

Berekvam omarbeides da modellen vi hadde var så skjev at vi ikke kunne gå videre med den.
 

 

 

 

Hm, det var min modell du lånte. På hvilken måte var den skjev? 


Din var nok ikke skjev, men veggene buet noe innover og det forsterket seg når vi gjorde et formverktøy. Da vi støpte av i formen så ble det så skjevt at vi ikke kan gå videre med den uten å omarbeide den. Skjevhet i formverktøyet kan skyldes flere forhold feks ujevn herding, litt for høy temperatur, ujevn blanding av komponentene både når det gjelder silikonen og herdeplasten ol.

Terje V.
Back to Top
Øyvind Erik View Drop Down
Medlem i MJF
Medlem i MJF


Joined: 25 mai 2008
Location: Norway
Status: Offline
Points: 248
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Øyvind Erik Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 23:08
Originally posted by skipsmodeller skipsmodeller wrote:

Er det interesse for sveitser hus?
 
Klassiske norske sveitserhus fra forrige århundreskifte fantes i hele landet, så de burde absolutt være av interesse!
Øyvind Erik

Planlegger H0 - AC, men med en liten DC-bane i tillegg. NSB diesel/damp. Driftsår 1960 og 2000.
Back to Top
J-I Hansen View Drop Down
FREMO-forummedlem
FREMO-forummedlem


Joined: 03 november 2004
Location: Norway
Status: Offline
Points: 675
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 mai 2012 at 23:14
Originally posted by TeVe TeVe wrote:

Din var nok ikke skjev, men veggene buet noe innover og det forsterket seg når vi gjorde et formverktøy. Da vi støpte av i formen så ble det så skjevt at vi ikke kan gå videre med den uten å omarbeide den. Skjevhet i formverktøyet kan skyldes flere forhold feks ujevn herding, litt for høy temperatur, ujevn blanding av komponentene både når det gjelder silikonen og herdeplasten ol.

 
Ok, takk for svar.
Back to Top
Svein_H View Drop Down
Fremo og MjF medlem
Fremo og MjF medlem


Joined: 22 februar 2008
Location: Norway
Status: Offline
Points: 2099
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 mai 2012 at 08:36
Originally posted by Øyvind Erik Øyvind Erik wrote:

Originally posted by skipsmodeller skipsmodeller wrote:

Er det interesse for sveitser hus?
 
Klassiske norske sveitserhus fra forrige århundreskifte fantes i hele landet, så de burde absolutt være av interesse!
 
Sveitserhus er vel egentlig "tidløse" og bør være obligatoriske på et norsk anlegg syns jeg, selv på et moderne anlegg vil det alltid være plass til et eldre sveitserhus innimellom de mer moderne.
 
Dette har også vært diskutert tidligere her på forumet, men jeg finner ikke igjen de trådene i øyeblikket. Mener å huske at det kom frem mange forslag både med og uten bildeeksempler, og det ble vel også nevnt (av bl.a. meg) muligheten for å lage generelle grunnstøp av ulike hustyper, og fylle på med et utvalg av forskjellige utskjæringer, inngangspartier, glassverandaer osv for å få variasjon på den måten. Mange sveitserhus er jo bygget opp rundt noenlunde samme lest og med samme planløsning, så det er ofte detaljene som skaper variasjonen.
 
Jeg hadde hvertfall stilt meg først i køen om det kom sveitserhus av god kvalitet med variasjonsmuligheter i byggingen!Wink
 
Svein
H0, norsk på 50-tallet en gang
Min hjemmeside
Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.05
Copyright ©2001-2022 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0,078 seconds.