MODELLJERNBANEFORENINGEN I NORGE (MJF) - forum

  FAQ FAQ  Søk i forum   Arrangement   Registrer ny bruker Registrer ny bruker  Logg inn Logg inn

Båtar till modelljärnvägen

 Svar Svar
Forfatter
  Tråd Søk Tråd Søk  Innstillinger for tråd Innstillinger for tråd
Tord Se rullemeny
Viderekommen
Viderekommen


Medlem siden: 01 mai 2012
Land: Sverige
Status: Utlogget
Points: 33
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér Tord Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Båtar till modelljärnvägen
    Sendt: 13 oktober 2015 kl. 00:34

Det kan vara svårt att hitta information om båtmodeller för modelljärnvägen. Därav denna sammanställning. För att se bilder av modellerna måste man gå vidare till tillverkarnas eller butikers hemsidor. Som bekant ändras utbudet fortlöpande. Ibland försvinner också tillverkare från marknaden. Listan ska alltså ses som ett riktmärke för vad som är tillgängligt på nätet 2015. En del uppgifter ges också om olika tillverkare. Bedömningar av produkterna måste var och en göra för egen del. Min egen erfarenhet är mycket liten och inskränker sig till bygge av plastbåtar i ung ålder och firman Artitec. De påpekanden som ändå görs i denna lista utgår enbart från vad bilderna och en allmän ytlig bedömning kan ge. Listan indelas i tidsepoker och alla förekommande skalor är med:


Från järnvägarnas början fram till Första världskriget

  

Ångbåtarna kom samtidigt med järnvägen med segelskeppen regerade fortfarande haven under 1800-talet. De sista segelskeppsrederierna fanns på Åland och var verksamma in på 1930-talet med stora skepp för frakt av vete mellan Australien och Europa, den enda rutt de fortfarande var lönsamma på. Men segel var vanligt för många typer av båtar in på första världskriget, fiskebåtar hade ofta segel om de inte enbart roddes. Först runt år 1900 började några få motor men hytt hade de sällan om ens alls. Små fraktskutor började tidigt få åtminstone hjälpmotor till seglen och snart nog började ångfartygen bli alltfler. För passagerartrafik gällde det tidigt när ångbåtar revolutionerade samfärdseln redan före järnvägens tid med tidtabeller som kunde hållas. Under andra halvan av 1800-talet och särskilt mot slutet började handelsfartygen byggas i järn och med ångdrift i både mindre och större varianter, ibland också för både passagerare och gods. De stora segelskeppen höll dock förvånansvärt länge ställningarna, särskilt på de långa rutterna över världshaven. Nya stora skepp byggdes i järn och man utvecklade tekniken som när fullriggaren Preussen med 5 master 1902 fick ångdriven mekanik för att hissa seglen. Kanalbåtar och bogserbåtarna kom sent och var ångdrivna. Pråmarna enkla av den typ som tycks ha funnits under långa tider. Räddningsbåtarna var länge segelbåtar som seglade snabbt och klarade hårt väder. Nöjesbåtarna var få, några seglarjollar. De riktigt rika kunde ha stora yachter. De marina båtarna utvecklade sig snabbt mot att bli helt ångdrivna med allt större kanoner och varianter som ubåtar. 

Skala G (smalspår)

Denna skala varierar då den utgår från spårvidden 45 mm. För smalspår blir det skala 1:20 – 1:25 beroende på spårvidden. I USA tillverkas modeller för smalspårslok och vagnar samt båtar i skala 1:20, den stora tyska tillverkaren LGB använder skala 1:22,5. Här tas med bara få båtmodeller som kan passa i Norden till alla tidsepoker och är något större än de flesta modellerna för dessa skalor.

Nordlandsbåten – enmastat segelfartyg, L: 71,5 cm, B: 17 cm, H: 71 cm, skala 1:20, Billing Boats

San Juan Nepomuceno – öppen fiskebåt med segel och åror, L: 40,5 cm, B: 19 cm, H: 36,5 cm, skala 1:25, Artesania Latina

Yum - Pen Duick Regatta segeljakt, 1898, återuppbyggd på 1960-talet, L: 54,3 cm, B: 9,3 cm, H: 72,6 cm, skala 1:28, Artesania Latina

America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 127 cm, skala ca 1:24, Handcrafted Model Ships

Vanadis – skonare av Newfoundlandtyp byggd på Södra varvet i Stockholm och sjösatt 1868, beställd av spritbolag, använd för smuggling, som tullfartyg och idag nöjeskryssning, 29 m lång, L: 158 cm, B: 30 cm, H: 130 cm, skala 1:20, Billing Boats

 

Skala I 

För mindre hamn

Le Camaret - fiskebåt för hummerfiske från tiden vid sekelskiftet 1900 med många fiskeridetaljer. L: 52 cm, B: 15 cm, H: 54,6 cm, skala 1:35, Constructo

Spray - liten slup, en ombyggd fiskebåt som användes av Joshua Slocum, världens första ensamseglare jordens runt 1895-1898, L: 64 cm, H. 49 cm,  Skala: 1:32 , säljs av Eskader.

För större hamn

Willie L.Bennett - Chesapeake Bay skipjack, L: 61 cm, skala 1 : 32, Model Shipways

Emma C. Berry – well smack 1866, fiskebåt med damm för att hålla fångad fisk färsk, på danska kallas den kvase,  L: 67 cm, Model Shipways

Gjøa - fiskebåt med tvärrigg använd av Roald Amundsen som litet polarforskningsfartyg, L: 75 cm, B: 15 cm, H: 61 cm, skala ca. 1:28,

Columbia – enmastad segeljakt, America’s Cupvinnare 1899, L: 114 cm, skala ca 1:35, Handcrafted Model Ships 

America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 89 cm, skala ca 1:35, Handcrafted Model Ships

Indepedence – tvåmastad skonare, L: 75,4 cm, B: 33  cm, H: 60,5 cm, skala 1:35, Artesania Latina

Vega – tremastad fraktsegelskuta byggd i Viken 1909 och är nu restauerat utflyktskepp, L: 87 cm, skala 1:35, Atlast Models

The Northlight - litet ångfartyg av Clyde Puffer typ för frakt av gods,  L: 66 cm, B: 17,8 cm, Skala 1:32. Caldercraft

SS Mariefred - medelstor passagerarångbåt, 1903, L: 93 cm, B: 16 cm, H: 33 cm, Skala 1:32, Nordic Class Boats

Seguin – ångbogserbåt 1884, L: 99 cm, B: 19,7 cm, H: 23,4 cm, skala ca. 1:32, Midwest

Schaarhorn - Lyxjakt, 1908 ångbåt fortfarande i bruk i Hamburg, L: 114 cm, B: 18 cm, Skala 1:35, Caldercraft

 

Skala 0

 

För mindre hamn

Skipjack – enmastad fiskebåtstyp med segel och mindre låg kajuta, L: 38 cm, skala ej angiven, Dumas

För större hamn

Swift - Lotsbåt från Virginia, 1805, L:54 cm, B: 11 cm, H: 46 cm, Skala 1:50, Artesania Latina

Scottish Maid - ålfiskefartyg,  L: 67 cm, B: 24 cm, H 46 cm, Skala 1:50 Artesania Latina

Yann et Gael – Segelbåt för hummerfiske med damm ombord för förvaring av fångade skaldjur byggd 1927 efter en typ som började byggas 1877, L: 36 cm, H: 36 cm, skala 1:50, Soclaine

Le Petrel – Bisquine de Canal fransk fiskebåt med damm för förvaring av fångad fisk byggd 1908 och använd fram till 1950, L: 65 cm, H: 57 cm, skala 1:50, Soclaine

St Gildas – Segelbåt för tonfiske 1908, L: 56 cm, H: 49 cm, skala 1:50, Soclaine

Marie Adelaïde – fiskebåt för sillfiske byggd i Frankrike 1877, L: 85 cm, H: 56 cm, skala 1:55, Soclaine

Shenandoah – amerikansk snabbseglande tullfartyg 1804, L:70 cm, H 59 cm, Skala 1:50, Corel

America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 61 cm, skala ca 1:51, Handcrafted Model Ships

Atlantic – snabbseglande skonare 1851 som vann America’s Cup trophy, L: 89 cm, skala 1:48, Blue Jacket

Puritan – amerikansk slup America’s Cupvinnare 1885, L: 87 cm, H: 94 cm, skala 1:50, Mamoli

Columbia – enmastad segeljakt, America’s Cupvinnare 1899, L: 89 cm, skala ca 1:45, Handcrafted Model Ships

The Pride of Baltimore – tvåmastad skonare, L: 61 cm, B: 12,7 cm, H: 40,6 cm, Handcrafted Model Ships

Lynx – enkel tvåmastad skonare, L:61 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships

Harvey – tvåmastad baltimore clipper, L: 81 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships

Benjamin W. Latham – atlantfiskefartyg 1902, L: 83,8 cm, Model Shipwaya

Smuggler – bankfiskeskonare, sent 1800-tal, L 85 cm, H: 66 cm, säljs av Eskader

Colin Archer – norsk tvåmastad räddningssegelbåt 1893, L: 47,5 cm, B: 12,5 cm, H: 50 cm, skala 1:40, Billing Boats

Karl & Marie, tyskt fraktskepp för Östersjön, 1700-tal men av en typ som också kan passa i mitten av 1800-talet, L: 79,5 cm, H: 58 cm, skala 1:40, Krick

La Rose – fransk fiskeskonare för torskfiske i Nordatlanten. L: 64 cm, skala 1:47, Panart

Marie Jeanne – fransk båt för fiske av tonfisk på Atlanten, seglade mellan 1900 och 1950 med 12 mans besättning, L: 54 cm, B: 12 cm, H: 50 cm, Skala 1:50, Artesania Latina

Flying Fish – tvåmastad skonare 1860, L:74,5 cm, H: 58,5, Skala 1:50, Corel

Ångbogserbåt i trä, liten typ, Sylvan

Liten kolpråm, L: 27,3 cm, B: 10,  Sylvan

Gulnara – tidig hjulångare med segel 1834, L: 106 cm, B: 26 cm, H: 57,5 cm, skala 1:50, Krick

Joffre – ångbogserbåt 1916, L: 77,5 cm, B: 19 cm, skala 1:48, Caldercraft

Seguin – ångbogserbåt, L: 66 cm, B: 46cm, skala 1:48, Blue Jacket

Sanson – Stor bogserbåt från början av 1900-talet. L:  60,5 cm, B: 13 cm; H: 35 cm, Skala 1:50, Artesania Latina

Lackawanna - stor ångbogserbåt 1900, L: 84 cm, B: 15 cm, Dumas

Resolve – stor havsgående bogserbåt med två skorstenar, L: 117 cm, B: 23 cm, skala 1:48, Caldercraft

SS Bohuslän - medelstor passagerarångbåt, L: 95 cm, Skala 1:45, Nordic Class Boats

 

 

Skala H0

 

Spännvidden i skala för båtmodeller som passar till H0 kan ses som lämplig mellan 1:80 och 1:96. Det går att använda en räckvidd mellan 1:75 till 1:100 beroende på båttyp och omkringliggande miljö. Skalan anges enbart om modellen avviker från H0 skalan.

 

För mindre hamn

Blekingeeka med fiskare, Tekno Bygg

Roddbåtar, tre olika former med förebilder i trä,  två lite för runda och en lite för spetsig för nordiska farvatten vilket kan delvis justeras. Artitec

Större roddbåt i trä med 2 par åror, L: ca. 7 cm, gjuten i metall, Sea Port Model Works

Livbåt, L: 5 cm, Sea Port Model Works

Segeljolle, passande i nordiska och andra farvatten, Artitec.

Motoriserad öppen träfiskebåt utan segel eller hytt, modellen kan byggas som vattenlinjemodell eller med helt skrov. L: 10,6 , B: 4, H: 2,6cm, skala 1:76, Langley

Segelfiskebåt med två master, vattenlinjemodell med skrovets storlek som ovan, med masterna L: 17,5, H: 14,5, skala 1:76, Langley

Maria HF31 – tvåmastad segelfiskebåt 1880 i bruk till 1950, L: 36,5 cm, B: 8,5 cm, H: 29,5 cm, skala 1:72, Dusek

Segelfiskebåt av tjalktyp, med utanpåliggande sidroder som kan tas bort, holländsk båttyp som även när sidorodret tas bort inte helt passar i nordiska hamnar men det finns inget alternativ, L: 23,5, B: 5,3 cm Artitec

Segelfiskebåt av bottertyp, samma problem och roder som ovan, L: 16, B: 5,2 cm, Artitec.

Stor motoriserad fiskebåt av amerikansk typ med två hytter för högsjöfiske, senare ofta använd som fraktbåt, passagerarbåt och andra behov. Genom att ersätta främre hytten med en lastlucka, sätta dit en större mast och möjligen sätta in fler fönster på bryggan bak kan den passa som fraktfartyg i nordiska farvatten. Sea Port Model Works

Motordriven arbetsbåt som även passar som frakt- och passagerarbåt i nordiska farvatten. Fungerar utan ombyggnad men mindre ombyggnad kan ske särskilt av passagerardelen. Sea Port Model Works

Mindre passagerarångbåt passande som färja till små öar eller i små insjöar. Sea Port Model Works

Mindre ångbåt för frakt i bruk länge, Clyde puffer, med eller utan skrov, skala 1:76, längd 27,4 cm bredd 7,5 cm. Langley

Mindre ångbåt för frakt av en typ som fortfarande används, Puffer skala 1:72 med hela skrovet, sänkning av hyttens höjd kan göra båten mer passande för H0, Dean Marine

 

Färjehamn

 

Wittow – tågfärja med enkelspår för smalspår på Rügen. L: 27,7 cm, B: 6,6 cm, Artitec.

MF Møn och andra danska småfärjor, ombyggnadstips för Wittow: http://evp.dk/index.php?page=smafarger-i-model

Tågfärja med enkelt normalspår med enkel styrhytt upphöjd på sidan, L: 40,5 cm, B: 7,4 cm, Artitec

Morsø – tågfärja mellan Glyngöre och Nykøbing Mors, finns 2015 med hamn hos  småserieproducent Bjarne Abel med hemsidan færgemodeller, har funnits tidigare som modell från tysk tillverkare som upphört.

 

För större hamn

Pråm - från Hamburg, användes länge, 1964 fanns 2500 i hamnen, L: 26 cm, Collecto

2 arbetspråmar – WBA 18 & WBA 19, L: ca 15 cm, Collect 

Flatbottnad pråm, L: 23,5 cm, B: 5,5 cm, Artitec

Flatbottnad pråm 62 fot, skala 00, Langley

Ångbogserbåt - 53 fot med eller utan helt skrov, dessa ångbåtar byggdes om till diesel men ofta utan att ändra utseendet genom att en smalare pipa sattes in i den befintliga skorstenen, L: 18,4 cm, B: 5,3 cm, Sea Port Model Works

Ångbogserbåt 62 fot, L: 25 cm, B: 5 cm, Artitec

Taurus – bogserbåt, L: 23,3 cm, H: 11,5 cm, Mamoli

Taurus – bogserbåt ´, L: 22, 9 cm, skala 1:96, Model Shipways

Lackawanna- stor ångbogserbåt, L: 44,5 cm, skala 1:96, Blue Jacket

Sir Francis Drake / Sir Walter Raleigh - säsongsvis passagerar- och bogserbåt 1908 ägd av Great Western Railway Co. för de två ändamålen. Tider av året när passagerare inte fraktades till skepp en bit ut på havet användes båten för att bogsera. L: 48,5 cm, B: 13 cm, Skala 1:96, Deans Marine

Vikingabåten Gokstad med åror och segel, en udda båttyp för en modelljärnväg men medtagen här för sin nordiska anknytning, flera nygjorda vikingabåtar av denna typ har funnits och används i modern tid för museala och nöjessyften. Gokstad som det grävdes fram står i Bygdøy museum i Oslo. L: 29,2 cm, B: 8 cm, H: 27 cm, skala 1:75, Artesania Latina

Baltimoreskonare, enkel modell utan skala angiven, kan fungera som sätt att lära sig bygga modellbåtar och för att detaljera båten på olika vis. Tvåmastade skonare användes huvudsakligen för fiske men kunde ibland bli lastfartyg för trampfart, kustbevakningsfartyg eller lyckade tävlingsbåtar i segling, alla nedan med hela skrovet:

L: 29cm, B: 8.5cm, H: 23cm, Constructo

Phantom – lotsskonare, L: 34,3 cm, Skala 1:96, Model Shipways

America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, Skrovet till denna mycket enkla dekorationsmodell kan användas, resten är obrukbart. L: 41 cm, skala ca 1:100, Handcrafted Model Ships

America – tvåmastad skonare 1851, L. 43 cm, H: 36,8 cm, skala 1:96, Blue Jacket

Flyer – tvåmastad skonare, L: 46 cm, B: 16 cm, H: 39 cm, skala 1:100, Constructo

Swift – tvåmastad skonare, L: 48, H: 34 cm, B: 14.5 cm, Constructo

Virginia – tvåmastad skonare, L: 40,6 cm, B: 8,2 cm, H: 35,6 cm, skala 1:80, Constructo

Dominica - tvåmastadskonare, L: 50,8 cm, B: 8,2 cm, H: 35,6 cm, skala 1:80-88, Constructo

We’re Here – tvåmastad fiskeskonare frilans enligt film, L: 58,4, H: 45,7, skala 1:96, Blue Jacket

Elsie – snabbseglande skonare 1910, L: 54,6 cm, skala 1:96, Model Ship Master

Gjøa – fiskfartyg ombyggt till litet polarforskningsfartyg, skalan är för stor med 1:64 men då båten är liten kan htter skalas ned så den blir användbar i skala H0 med rimliga yttermått, L: 48,5 cm, B: 20 cm, H: 47,5 cm, Constructo

Sigyn – segelfartyg för styckegods byggd i Göteborg 1887, i utförande för rederi i Vardø, idag museumskepp i Åbo, transatlantiskt fartyg, även Bangkok senare i Östersjön. Fraktade trävaror furu, mahogny, mm, Salsåkers ångsåg köpte båten efter trampfarttiden, såldes 1927 till Finland. L: 86 cm, B: 20 cm, H: 76 cm, skala ca 1:90, färdigbyggd, Handcrafted Model

St. Helena – brigg med skonarsegel, 1814, äldre båttyp med kanonluckor men inga kanoner, L: 45cm, H: 35cm, B:14cm, Skala: 1:85, Constructo

Fannie A. Gorham - tremastad skonare för trälast över Atlanten, L: 62 cm, H: 41 cm,  Skala: 1:96, säljs av Eskader

Atlantic – tremastad skonare med stålskrov 1903, blev sin tids snabbaste segelskepp, L: 73 cm, H: 53 cm,  skala: 1:96, säljs av Eskader

Atlantic – tremastad skonare, L: 81 cm, skala ca: 1:85, Handcrafted Model Ship

Le Pourquoi-Pas? – forskningsfartyg 1907, L: 75 cm, H: 47,5 cm, B: 21 cm, skala 1:80, Constructo

Carmen -Tvåmastat spanskt segelskepp, L: 47cm, H: 42cm, B: 10,5cm, skala 1:80, Constructo

Elissa Galveston – segelskepp 1877,  L: 76 cm, B: 20 cm, H: 53 cm, skala ca 1:81, Handcrafted Model Ships

Sea Witch – fullriggare 1848, L: ca. 84 cm, skala 1:96, plastmodell Lindberg

Flying Cloud – klipperskepp 1851 som över hundra år innehade rekordet för segelskepp mellan New York och San Fransisco, 89 dagar och 8 timmar, L: 91 cm, skala ca 1:96, Model Ship Master

Flying Fish – systerskepp till Flying Cloud, se ovan, Model Ship Master

Charles P. Notman - fyrmastad skonare, L: 104 cm, H: 50 cm,  Skala: 1:96, säljs av Eskader

Red Jacket - fullriggat clipperskepp sjösatt 1853, L: 104 cm, H: 64 cm,  skala: 1:96, säljs av Eskader

Flying Cloud – klipperfartyg byggt 1851, L: 94 cm, H: 61 cm, skala 1:96, Mamoli

Cutty Sark – klipperfartyg byggt 1869, L: 103,2 cm, B: 35 cm, H: 62,4 cm, skala 1:84, Artesania Latina

USS Constellation – äldre örlogsfartyg som blev skolskepp 1871 och senare turistskepp, L: 103,5 cm, B: 15,3 cm, H: 70 cm, skala: 1:85, Artesania Latina

Hibernia, hjulångare liknande finns i bruk i Silkeborg. L: 42 cm, B: 11,5 cm. Langley.

Baltyk - Hjulångare Baltyk, L: 62cm, B:11cm, skala 1:100, pappmodell GPM

Tiverton ångfartyg, ombyggd skonare för frakt av timmer och annan kustsjöfart. Sylvan

Langell Boys ångfartyg i form av ombyggd skonare för frakt på stora sjöarna med hytt fram och manskapsutrymmen bak. Kan byggas om. Sylvan.

Passagerarångbåt med ett däck, L: 13 cm, B: 2,7 cm, H: 4,5 cm, Artitec

SS California – postångbåt med segel 1848, L: 69 cm, B: 15 cm, H: 41 cm, skala ca 1:91, Handcrafted Model Ships

SS Central America, tidig typ av ångbåt med mycket segel för långa färder. Sjönk 1857 med över 5000 guldmynt på färd från Kalifornien vilket skapade en ekonomisk kris. L: 94 cm, B: 22 cm, H: 42 cm, Model Ship Master

Harriet Lane – Ångfartyg med segel mest för marint bruk 1857, L: 46,9 cm, skala 1:96, Model Ship Master

USS Powhatan – hjulångarfregatt med segel, L: 89 cm, skala ca 1:87, Handcrafted Model Ships

USS Susquehanna – hjulångarfregatt med segel, L: 91 cm, skala ca. 1:86, Handcrafted Model Ships

SS Jylland – dansk skruvfregatt 1860 med segel, örlogsfartyg medtagen då den kan fungera som museiskepp i Ebeltoft eller under 1800-talet, L: 91 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships

SS Jylland – dansk skruvfregatt 1860 med segel, örlogsfartyg medtagen då den kan fungera som museiskepp i Ebeltoft eller under 1800-talet, L: 101 cm, B: 13 cm, H: 63 cm, skala 1:100, Billing Boats

SS Bandirma – ångfartyg för frakt och passagerare, 1872 i bruk fram till 1925. Perfekt för Orientexpressen då de seglade under ottomansk flagg från 1891 men från början brittiskt fartyg som mycket väl passar i nordiska hamnar och kunde ha fortsatt i bruk efter 1925. L: 62 cm,  Skala 1:87. Türkmodel

SS Cordene – handelsfartyg av en typ från 1900 i bruk in på 1950-talet. L: 91,4 cm, B: 12,7 cm, Skala 1:96, Deans Marine


 

Skala TT

 

Parma – fyrmastad bark seglade bla. från Chile med nitrat och under finsk flagg i handeln med vete från Australien, L: 86 cm, skala ca 1:116, Handcrafted Model Ships

  

Skala N

 

 

För mindre hamn 

5 traditionella klinkerbyggda roddbåtar med förtöjningspålar, L: 3,5 – 4,2 cm, Artitec

Två traditionella klinkerbyggda roddbåtar med en figur som ror, skala 1:148, Langley

 

För större hamn

 

Edna G: - bogserbåten Edna G 1896 i bruk till 1981. Förebilden är 32 m lång. N Scale Ships

81’ Ångbogserbåt som användes av järnvägsbolagen för att dra pråmar med vagnar, Sylvan

81’ kolpråm, 6" X 2.5", Sylvan

Passagerarångbåt, L: 13 cm, B: 2,7 cm, H: 4,5 cm, Artitec

Fehmarn – tågfärja, med enkelspår, L: 25,5 cm, B: 5,5 cm, Artitec 

Tiger – ångbogserbåt, L: 12 cm, Collecto 

Werner – ångbogserbåt, L: 12 cm, Collecto

Saturn – ångbogserbåt 1907, L: 12 cm, Collecto 

America – skonare som inspirerade till segeltävlingar1851, L: 36 cm, B: 26 cm, skala 1:140, Mamoli

Isolda - tremastad skonerten byggd i järn 1902 på Lödöse varv. 37 m lång. Finns som nedladdningsbar pappmodell gratis. Bildrum

Tre Kronor - tvåmastade briggen, pappmodell, Bildrum

Glenlee/Galatea – tremastat segelfartyg för frakt av vete 1896, L: 72 cm, B: 18,1 cm, H: 48 cm, skala 1:140, Constructo

France II – femmastad bark 1912, L: 89 cm, B: 18 cm, H: 66 cm, skala ca 1:164, Handcrafted Model Ships

France II – femmastad bark 1912, L: 86 cm, B: 31 cm, H: 59 cm, skala ca. 1:169, Admirality shipmodell 

Ångfraktbåt av Clyde puffertyp med eller utan fullt skrov, L: 14,8 cm, B: 3 cm, skala 1:148, Langley

SS Hibernia – mindre hjulångare, L: 21 cm, B: 6 cm, skala 1: 148, Langley

SS Gustafsberg VII –Saxaren i bruk 1912 modellen i tre olika utföranden, Bildrum

Mer som illustration tas atlantångaren Titanic med i listan, en modell som finns i många skalor upp till N-skalan: 

RMS Titanic – atlantångare 1912, färdigbyggd modell med radiostyrning och belysning, L: 188 cm, B: 20 cm, H: 50 cm, skala 1:144, Billing Boats

RMS Titanic – atlantångare 1912, färdigbyggd modell med radiostyrning och belysning, L: 183 cm, B: 25 cm, H: 61 cm, vikt 7,2 kg, Handcrafted Model Ships

RMS Titanic – atlantångare, ARTR- nästan färdigbygd modell, L: 176 cm, B: 21 cm, H: 49 cm, skala 1:150, vikt 7,2 kg, Graupner

 

 

Skala Z

För större hamn

För större fullriggare och en atlantångare finns flera modeller. Pappersmodeller i större skalor kan lätt förminskas i bra färgkopiator till denna skala.

4 hamnfärjor från Hamburg, L:8,6 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

Elbe 5 ” die weißen Schwäne der Unterelbe ” – lotsskonare i vitrin med måtten L: 19 cm,  B: 6 cm, H 14 cm, Collecto

Möwe – fraktsegelskuta ”lastdjuren innan lastbilen” från Elbe i vitrin med måtten L: 14  cm, B: 5 cm, H: 12 cm, Collecto 

Cutty Sark – klipperskepp, L: 38 cm, B: 10 cm, H: 25 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships 

Flying Cloud – klipperskepp, L: 38 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships

Star of India – tremastad fullrigare, L: 38 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships

Cutty Sark, Flying Cloud och Star of India finns också i längderna 76 cm och 127 cm motsvarande ca skala 1:112 respektive skala 1:67 om den fulla längden inklusive bogspröt är den som anges både för modellen och förebilden, Handcrafted Model Ships 

SS Strängsnäs Express/Storskär – passagerarångbåt, skala 1:200, pappmodell, Bildrum

SS Drotten – passagerarångbåt, 1:250, pappmodell, Bildrum

SS Alexandra – passagerarångbåt 1908 i linjetjänst åt "Vereinigten Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffsgesellschaft", L: 14,6 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

SS Albatross - Frakt- och Passagerarångbåt för 405 passagerare eller 100 nötkreatur, L:15,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verla 

SS Feldmarschall – Postångare för Ostafrika, L: 53 cm, B: 7 cm, H: 15 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

SS Augusta Victoria – Elegant atlantångare för Hamburg – New York linjen byggd i Stettin 1888, L: 58 cm, B: 8 cm, H: 16 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

SS Scythia – atlantångare, L: 127 cm, B: 18 cm, H: 43 cm, färdigbyggd radiostyrd modell, skala 1:212, Handcrafted Model Ships

RMS Titanic – atlantångare, L: 127 cm, B: 18 cm, H: 43 cm, färdigbyggd radiostyrd modell, skala 1:212, Handcrafted Model Ships

RMS Titanic – atlantångare, L: 135 cm, skala 1:200, Mantua

RMS Titanic – atlantångare, L: 107 cm, skala 1:250 , Amati

 

Skala T

RMS Titanic, 61 cm, ca 1:440, färdigbyggd, Handcrafted Model ShipsTil toppen
Tord Se rullemeny
Viderekommen
Viderekommen


Medlem siden: 01 mai 2012
Land: Sverige
Status: Utlogget
Points: 33
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér Tord Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 oktober 2015 kl. 00:36
Mellankrigstiden 1919 – 1939

 

Skala G (smalspår)

 

Alte Liebe – ångbogserbåt 1931, L:98,4 cm, B: 26,2 cm, skala 1:25, Caldercraft

 

Chris Craft - racerbåtar, skala 1:24, många olika typer från flera olika tillverkare Dumas, Handcrafted Ship Models

 

Skala I

 

 

För mindre hamn

 

”Gozzo” - fiskebåt med latinsegel - kan fungera för att bygga om till liten nordisk fiskebåt med motor utan segel. L: 28,5 cm, H: 26 cm, skala 1:28-32, Mamoli

 

Jenny – liten räkfiskebåt, L: 41 cm, B: 13 cm, H: 30 cm, skala ej angiven, färdigbyggd modell, Handcrafted Model Ships

 

Cux 87 – tysk fiskebåt från Deutsche Krabbenkutter Werft, L: 55 cm, B: 16 cm, H: 39 cm, skala 1:33, Billing Boats

 

Norden – fiskebåt från 1930-talet, L: 34,5 cm, B: 11,5 cm, H: 49 cm, skala 1:30, Billing Boats

 

Mary Anne – fiskebåt av vanlig dansk modell som kunde samlas upp till 600 samtidigt i hamnen i Esbjerg, L: 55 cm, B: 16 cm, H: 43 cm, skala 1:33, Billing Boats

 

För större hamn

 

Liman 2 – Ångbogserbåt byggd i Holland 1935 i bruk i Istanbul till 1990 och idag museiångbåt,L: 39 cm, skala 1:50, Türkmodel

 

Anteo – italiensk hamnbogserbåt, L: 89 cm, B: 24 cm, skala 1:30, Panart

 

Marie Felling – Ångbogserbåt 1928, L: 110,5 cm, B: 29,2 cm, Caldercraft

 

Imara – Ångbogserbåt, L: 110,5 cm, B: 29,2 cm, Caldercraft

 

Enterprise – segelbåt och America’s Cupvinnare 1930, L: 15 cm, skala ca 1:33, Handcrafted Model Ships

 

Endeavour – segelbåt i J-klassen och utmanare i America's Cup 1934, L: 115 cm, skala 1:35, Amati

 

Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 127 cm, skala 1:31, Handcrafted Model Ships

 

Le Marsouin – trålare 1920, L: 85 cm, B: 21 cm, skala 1:30, New Maquette

 

 

Skala 0

 

För mindre hamn

 

Svea – nordisk fiskebåt, L: 26 cm, B: 9 cm, H: 27 cm, skala 1:55, Atlast Models

 

Lilla Dan – tvåmastad fiskebåt med kajuta, L: 68 cm, B: 12 cm, H: 49 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

Fiskekuttter från Bosporen – segelskuta med liten kajuta, L:52,5 cm, B: 12 cm, H: 47,5 cm, skala 1:50, Türkmodel

 

För större hamn

 

St. Knud – bogserbåt i Odense byggd 1931, idag privatägd under namnet Stockvik av en svenska affärsman, L: 56 cm, B: 15,5 cm, H: 42 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

Joffre – ångbogserbåt 1916, L: 77,5 cm, B: 19 cm, Caldercraft

 

Bowdoin - skonare som fortfarande seglar ofta i arktiska vatten, 1921, L: 57 cm, H: 51 cm, säljs av Eskader

 

FD 10 Yawl – dansk skonare byggd i Nyborg 1929/30, L: 70, B: 12 cm, H: 57 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

Enterprise – segelbåt och America’s Cupvinnare 1930, L: 81 cm, skala ca 1:43, Handcrafted Model Ships

 

Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 80 cm, H: 70 cm, skala 1:50, Amati

 

Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 89 cm, skala ca 1:44, Handcrafted Model Ships

Milford Star – ångtrålare av en typ från 1936, L: 93,3 cm, B: 16,5 cm, Caldercraft

 

SS Talacre – mindre handelsfartyg för kustsjöfart, L: 86,3 cm, B: 15,2 cm, Caldercraft

 

Brännaren – tankfartyg för kustsjöfart, L: 106,7 cm, B: 19 cm, Caldercraft

 

Joycelene – flodfraktbåt, L: 120 cm, B: 16,8 cm, skala 1:30, New Maquettes

 

 

Skala H0

 

För mindre hamn

 

De flesta båtarna passande för en liten hamn under den första epoken passar fortfarande. Dock blir fiskebåtar utan motor mindre moderna men finns kvar i hamnen, kanske med en motor insatt.

 

Nya typer:

 

Roddbåt i trä av mer modern typ, L: ca. 6 cm, Sea Port Model Works

 

16’ Roddbåt med åror, laserskuren modell, Osborne models

 

Större roddbåt i metall, L: 5,6 cm, B: 1,7 cm, Artitec

 

Kanot med paddlar, laserskuren modell, Osborne models

 

21’ Mahogny motorbåt, laserskuren modell i mahogny, Osborne models

 

Mahogny motorbåt ”21’ triple cockpit”, laserskuren modell i mahogny, Osborne models

 

Mahogny racerbåt, laserskuren modell i mahogny, Osborne models

 

Motorkryssare, L: 13,3 cm, B: 3,5 cm, H: 2,7 cm, GC Laser

 

Motoriserad öppen träfiskebåt utan segel med hytt, modellen som vattenlinjemodell. L: 10,6 , B: 4, H: 2,6cm, skala 1:76, Langley

 

Liten segelslup, Sea Port Model Works

 

Skrov till 41fot fiskebåt, Sea Port Model Works

 

Skrov till 46 fot skonare, Sea Port Model Works

 

Skrov till 63 fot fiskebåt, Sea Port Model Works

 

Sardinfiskebåt, L: 21,5 cm, B: 5 cm, Sea Port Model Works

 

Fiskebåt med nät på sidan, Sea Port Model Works

 

Fiskekutter för räkfiske med eller utan skrov, L:15 cm, B: 5 cm, Artitec

 

Nordsjötrålare med eller utan skrov, L: 23 cm, B: 6 cm, Artitec

 

Färjehamn

 

MF Hvalpsund – tågfärja 1926, finns att ladda ner gratis från internet i skala 1:160 vilket kan förstoras till 1:87, pappmodell, Lars Lindhards side om Skala-N

 

Tysk tågfärja, skala 1:100, Schreiber Bogen 601

 

MS Freja - tågfärja med enkelspår 1936, L: 78,2 m, B: 12,6 m, Skala 1:100, Bjarne Abel

 

Färja Pasabache – seglar på Bosporen, L: 90 cm, med LED belysning  modellbyggsatsen, Türkmodel

 

För större hamn

 

Ångbogserbåt – 78 fot med eller utan fullt skrov, för bogsering av järnvägspråmar, L: 27 cm, B: 6,4 cm, Sea Port Model Works

 

Ångbogserbåt – Stora sjöarna, Sylvan

 

Bogserbåt – förhöjd styrhytt för järnvägsbolagens färjepråmar, L: 32 cm. B: 8,7 cm, H: 9,6 cm, Walthers

 

Skrov till pråm 43 fot, Sea Port Model Works

 

Pråm 73 fot, Sea Port Model Works

 

Pråm med rak för, Sea Port Model Works

 

Pråm, L: 35.5 cm. B: 10.7 cm, H: 5.1cm. American Model Builders

 

Bluenoose, skonare och vinnare av International Fisherman's Trophy 1921. L: 54 cm,

Skala 1:100, Amati

 

Bluenoose, L: 63,6 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships

 

Entreprise – segelbåt i J-klassen, America's Cup 1930, L: 46 cm, H: 65 cm, Skala 1:80, Amati

 

Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 48 cm, H: 70 cm, skala 1:80, Amati

 

Rainbow – segelbåt i J-klassen, America's Cup 1934, L: 48 cm, H: 70 cm, Skala 1:80, Amati

 

Ranger – segelbåt i J-klassen, L: 47 cm, H: 61 cm, Skala 1:80, Amati

 

Sea Cloud – fyrmastad lyxjakt, L:107 cm, skala ca 1:90, Model Ship Master

 

Solvang – fraktseglare i Nordnorge 1939, seglar idag som skolskepp på Östersjön och Atlanten, L: 32 cm, B: 5,5 cm, skala 1:100, pappmodell, Deutsche Schiffartmuseum

 

Danmark – danskt skolskepp, L: 53 cm, B: 15 cm, H: 33 cm, skala 1:75, Billing Boats

 

Christian Radich – norskt skolskepp, L: 89 cm, B: 18 cm, H: 63,5 cm, skala ca 1:82, Handcrafted Model Ships

 

Sørlandet – norskt skolskepp, L: 89 cm, B: 25 cm, H: 69 cm, skala ca. 1:72, Handcrafted Model Ships

 

Stad Amsterdam – holländskt skolskepp L: 89 cm, B: 20 cm, 69 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships

 

Gorch Fock tyska marinens skolskepp tillverkad 1958 efter ritningar från 1933. Detaljerad modell i trä. L: 95 cm, H: 56.6 cm, B: 25,9 cm, skala 1:95.  OcCre

 

Gorch Fock. Byggd 1933 och hamnade efter kriget i Odessa som skolskepp för sovjetiska marinen. L: 98 cm, skala 1:90, Mantua

 

Amerigo Vespucci. Italienskt skolskepp 1931, L: 125 cm, H: 73,8 cm, skala 1:84, Panart

 

SS Redhanks 1920, för kustsjöfart använd på många håll in på 1960-talet. L: 40,3 cm, B: 6,9 cm. skala 1:96. Deans Marine

 

260’ Laker klassen byggdes i stort antal under första världskrigte av varven vid stora sjöarna nät östkustvarven var överbelastyade. De små måtten krävdes för att kunna ta sig ut genom slussarna. L: 91,4 cm, B: 15 cm, Sylvan.

 

Melanie – handelsfartyg med täckt brygga som byggdes på under 1920 talet på dessa båtar som funnits från början av 1900-talet. Används på sina håll än idag. L: 91,4 cm, B: 12,7 cm, skala 1:96. Deans Marine

 

 

TT skala

 

Mercator. Tremastad fullriggare och belgiskt skolskepp 1932, L: 64,5 cm, skala 1:120, Mantua

 

 

N skala

 

För mindre hamn

 

Kanot med paddlar, laserskuren modell, Osborne models

 

4 små båtar, Sea Port Model Works

 

Livbåt, Sea Port Model Works

 

16’ Roddbåt med åror, laserskuren modell, Osborne models

 

Täckt motorbåt, N Scale Architect

 

Motorbåt med kabin, N Scale Architect

 

Segelbåt, N Scale Architect

 

Beaver sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

Cessna sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

Piper J-3 Cub sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

Sardinfiskebåt, Sea Port Model Works

 

Skrov till 65 fot skonare, Sea Port Model Works

 

Skrov till 75 fot fiskebåt, Sea Port Model Works

 

Pråm 79 fot med rak för, Sea Port Model Works

 

Pråm 80 fot med spetsig för, Sea Port Model Works

 

Pråm med rak för och styrhytt, Sea Port Model Works

 

Pråm med spetsig för och styrhytt, Sea Port Model Works

 

Hamnbåt, Sea Port Modells Work

 

Arbetspråm med styrhytt och kran, Sea Port Model Works

 

Färjehamn

 

MF Hvalpsund – tågfärja 1926, finns att ladda ner gratis från internet i skala 1:160, pappmodell, Lars Lindhards side om Skala-N

 

Ammersbek – färja på sjön Alster i Hamburg, L:13 cm, vattenlinjemodell, Collecto

 

För större hamn

 

Altona - barkass för turister och löneutbetalningar, L: 8,5 cm, vattenlinjemodell, Collecto

 

Ångbogserbåt Stora sjöarna, Sylvan

 

SS Jeremiah O ́Brien - lastångare byggd 1936 men tillverkades i masskala under kriget som Libertyklassen,  L: 70 cm, H: 17 cm, skala: 1:192 något för liten för N men kan fungera, säljs av Eskader

 

 

Z skala

 

För mindre hamn

 

Präsident Freiherr von Maltzahn - fiskebåt med galeastackling byggd 1928 i glasvitrin ca. L: 20 cm, B: 6 cm, H: 16 cm, Collecto

 

Färjehamn

 

SS Schwerin – Tågfärja Warnemünde – Gedser, 1926, 106,8 m 18,5 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Starke Trelleborg Sassnitz 1931 93 meter lång och 15,9 m bred färja, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Deutschland  eller systerskeppet SS Preussen 113,8 m, 16,26 m bred, Efter kriget bägge i tjänst i Vladivostok, Fd SS Deutschland upphuggen 1963, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

För större hamn

 

Dieselbogserbåt, L: 11,4 cm, B: 1,9 cm, H: 3,2 cm, N Scale Architect

 

Pråm med öppet lastutrymme, N Scale Architect

 

Flat pråm, L: 11,4 cm, B: 4,5 cm, H: 0,6 cm, N Scale Architect

 

Altmark – lastfartyg för trossen i marinen (medtagen i brist på andra handelsfartyg i denna skala), L: 71,3 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Norderney – mindre tankfartyg för marinen byggd 1915 (se ovan), L: 30, B: 5 cm, H: 8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Cap Arkona - atlantångare 1926, L:82,4 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Bremen IV – atlantångare 1926, L:115 cm, B: 12 cm, H:25 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Til toppen
Tord Se rullemeny
Viderekommen
Viderekommen


Medlem siden: 01 mai 2012
Land: Sverige
Status: Utlogget
Points: 33
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér Tord Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 oktober 2015 kl. 00:37

Efterkrigstiden fram till 1970

 

Skala G

 

Follabuen – norsk fiskebåt från 1960-talet, L: 75 cm, B: 21 cm, skala 1:25, Skipsmodeller

 

 

Skala I

 

För mindre hamn

 

Mare Nostrum – medelhavstrålare, L: 41 cm, B: 10,5 cm, H: 27 cm, skala 1:35, Artisania Latina

 

Bremen – fiskebåt för krabb- och räkfiske 1953, L: 55 cm, B: 16 cm, skala 1:35, Artisania Latina

 

Marie Ange – kustfisketrålare, L: 72 cm, B: 22 cm, skala 1:30, New Maquettes

 

För större hamn

 

Cumbrae - Clyde lotsbåt, L: 86,4 cm, B: 20,3 cm, Caldercraft

 

Ulises, havsbogserbåt, L: 83 cm, H: 40 cm, B: 18 cm, Skala 1:30, OcCre

 

Jersey City – bogserbåt från 1960-talet, L: 91 cm, B: 23 cm, Dumas

 

Columbia – segelbåt, America's Cup 1958, L: 58 cm, H: 81 cm, skala 1:35, Amati

 

Constellation – segelbåt, America's Cup 1964, L: 60 cm, H: 85 cm, skala 1:35, Amati

 

 

 

Skala 0

 

För mindre hamn

 

4 lika motorbåtar i olika färger, Lionel

 

Liten fiskebåt för räkfiske, Sea Port Model Works

 

Marina II – fiskebåt för atlantfiske, L: 61 cm, B: 15,7 cm, H: 45 cm, skala 1:50, Artesania Latina

 

Nordkap – trålare 1970, L: 81 cm, B: 19 cm, H: 43 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

För större hamn

 

Banckert – bogserbåt, L: 65 cm, B: 16 cm, H: 42 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

Trotamares, ombyggd fiskebåt till Yacht med motor och segel, L: 80 cm, B: 16 cm, H: 43 cm, Skala 1:43, Mantua

 

Bruma – lyxmotorkryssare, L: 86 cm, skala 1:45, Mantua

 

Le Sphinx – Lyxmotorjakt, L: 125 cm, B: 8,5 cm, skala 1:50, New Maquettes

 

Calypso – forskningsfartyg från 1950 använt av Jacques-Yves Cousteau, L: 94 cm, B: 17 cm, H:  33 cm, skala 1:45, Billing Boats

 

 

Skala H0

 

För mindre hamn

 

2 kajaker med figurer, Noch

 

1 kanot med två figurer, Noch

 

3 kanoter, 16’, Sylvan

 

Roddbåt, Neal's N-Gauging Trains

 

Roddbåt, Selley Finishing Touches

 

1 roddbåt med 2 figurer, Noch

 

2 roddbåtar med 2 par, Preiser

 

3 ekor, JL Innovativ Design

 

Padellbåt med figur, Noch

 

Padellbåt med par, Presier

 

Padellbåt med familj, Preiser

 

Padellbåtsuthyrming med 5 båtar och uthyrare, Preiser

 

Två olika ekor med utombordare, Artitec

 

Större roddbåt i stål, L: 5,6 cm, B: 1,7 cm, Artitec

 

4 vindsurfbrädor, Busch

 

Flotte med pontoner på trailer, JL Innovativ Design

 

4 båtar med utombordare, båttrailer, träflotte och gummiflotte, Busch

 

5 roddbåtar, 5 padellbåtar, 4 vindsurfbrädor, 3 gummibåtar, 2 kajaker, 5 gummimadrasser, 3 solparasoller, Faller

 

2 kajaker, 1 segeleka, 1 roddbåt, 2 paddelbåtar, 2 gummibåtar, Faller

 

4 roddbåtar, 2 motorbåtar, 2 segelbåtar, Kibri

 

2 segelbåtar, en motorbåt, en arbetsbåt, Kibri

 

1 kanot, 1 segelbåt, 1 motorbåt och 1 racerbåt, Platsstruct

 

Segeleka, Neal's N-Gauging Trains

 

Segeljolle med två figurer som sätter på sig flytvästar, Preiser

 

Vit segeljolle med två figurer, (två olika segel) Preiser

 

Blå segeljolle med tre figurer, Preiser

 

Segeljolle med 4 figurer, Preieser

 

Segeljolle med 2 seglare som fäller ner seglen, Preiser

 

Segelbåt med två figurer, Noch

 

Segelbåt med utombordare, L: 12,5 cm, B: 3 cm, Artitec

 

Motorbåt utan hytt med utombordare, Sea Port Model Works

 

River Ariston motorbåt med 3 figurer, Preiser

 

River Ariston motorbåt med 3 figurer i badkläder, Preiser

 

2 motorbåtar, Preiser

 

Motorbåt med 4 figurer, Preiser

 

Enkel 16’ motorbåt med utombordare, laserskuren modell, Osborne models

 

Miss Supertest, Träracerbåt från 1950-talet, laserskuren modell, Osborne models

 

Beaver sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

Cessna sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

Piper J-3 Cub sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models

 

3 olika husbåtar, Busch

 

Mycket liten motorfiskebåt med två figurer, Noch

 

Liten fiskebåt för räkfiske med eller utan fullt skrov, L: 11,7 cm, B: 4 cm, Sea Port Model Works

 

Liten fiskebåt för räkfiske eller nöjesturer med aktersegel och något större kabin, L: 11,7 cm, B: 4 cm, Sea Port Model Works

 

Färjehamn

 

Egholm – liten färja med plats för två bilar 1971 byggd i Nykøbing Mors, Bjarne Abel

 

Holmsund – liten färja, Bjarne Abel

 

Bilfärja, L: 28.25 cm, B: 8cm, Sea Port Model Works

 

Färja, L: 30 cm, B: 6 cm, H: 8.8 cm, Faller

 

Langeland - liten kort tågfärja med 1 spår Svendborg – Rudkøbing, Bjarne Abel

 

Lolland - liten kort tågfärja med 1 spår, Bjarne Abel

 

Kronprins Frederik - tågfärja trespårig, L: 119 cm, B: 18 cm, Skala 1:100, Bjarne Abel

 

För större hamn

 

Barkass för hamntransporter, L: 20,8 cm, B: 4,7 cm, Artitec

 

Arbetspråm med hytt och kran, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works

 

Flatdäckad pråm med styrhytt och mast och bom, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works

 

Öppen pråm med styrhytt och mast och bom, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works

 

Pråmdragare, L: 17,5 cm, B: 4,3 cm, Artitec

 

Mindre tankbåt, L: 28,3 cm, B: 5,9 cm, Artitec

 

Kanalbåt, L: 36 cm, B: 6 cm, H: 6.7 cm, Faller

 

Flodfraktbåt, L: 28 cm, B: 6 cm, H: 6.7 cm, Faller

 

Flodfraktbåt, L: 30,8 cm, B: 6,1 cm, Artitec

 

Större flodfraktbåt, L: 44,5 cm, B: 6 cm, H: 11 cm, Artitec

 

Dieselbogserbåt, L: 34,3 cm, plastmodell, Lindberg

 

Rumania - bogserbåt 1946, skala 1:96, längd 44 cm, bredd 11 cm, Deans Marine

 

Bluenoose II - segeljakt, L: 63,6 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships

 

Fisketrålare från Nordatlanten, L: 46 cm, skala 1:90, plastmodell från Lindberg

 

Sisapon, byggd före kriget åt marinen, ombyggd till stor trålare efter kriget. L: 61,9 cm, B:  10,2 cm, skala 1:96. Deans Marine

 

Vigilante 1958, större brittiskt fiskefartyg med träram, något för stor skala 1:72 som kan passa i förgrunden, L: 46 cm lång, B: 10 cm, Deans Marine

 

Sir Winston Churchill - 3-mastad skonare 1965, L: 63,5 cm, B: 11 cm, H:  51,5 cm, skala 1:75, Billing Boats

 

Kusthandelsfartyg, L: 55,8 cm, B: 9,3 cm, Artitec

 

Oldenburg – kusthandelsfartyg, skala 1:100, pappmodell, Schreiber Bogen 713

 

Emilia – handelsfartyg, L: 45 cm, B: 8 cm, skala 1:100, pappmodell, GPM

 

Zwarte See – havsbogserbåt 1963, L: 90 cm, B: 15,5 cm, H: 37 cm, skala 1:90, Billing Boats

 

Truro – handelsfartyg 1946, skala 1:96, längd 96 cm, bredd 13,9 cm, Deans Marine

 

Hudson sound - brittisk handelsfartyg som fraktat kol på Thames fram till 1960-talet och sedan varit fraktskepp till Finland, Nordafrika, Kanada och Panama. L: 99 cm, B: 13,9 cm. Skala 1:96, Deans Marine

 

Hudson Firth - brittisk handelsfartyg 1946 använd först för frakt av kol och sedan blandat gods, L: 109 cm, L: 14,6 cm, skala 1:96, Deans Marine

 

Cap San Diego – handelsfartyg 1962, L: 160 cm, B: 21,5 cm, H: 42,5 cm, skala 1:100, Graupner

 

Kylfartyget Velarde, längd 111 cm bred 14 cm, skala ej angiven, troligen 1:96, Deans Marine

 

St Olaf - Libertyskepp ombyggt 1942 till Lasarettsskepp, kan fungera som passagerarbåt efter kriget. L: 140 cm, B: 38,4 cm, skala ej angiven, troligen 1:96, Deans Marine

 

TS Hanseatic "Die schöne Hamburgerin" - passagerarbåt 1958, bok med utförlig beskrivning av båten och hur den kan byggas i skala 1:100, Boktitel ”Ts Hanseatic – Original und modell der ”Schönen Hamburgerin”, författare Josander Schück

 

 

Skala N

 

För mindre hamn

 

2 kajaker med figurer, Noch

 

Kanot med två figurer, Noch

 

Mycket liten motorfiskebåt med två figurer, Noch

 

Två gummibåtar med utombordare, 11 fot, skala 1:148, Langley

 

2 roddbåtar, Neal's N-Gauging Trains

 

4 båtar med utombordare, båttrailer, träflotte och gummiflotte, Busch

 

Större roddbåt med utombordare, Neal's N-Gauging Trains

 

Segeleka, Neal's N-Gauging Trains

 

Liten segelslup, Neal's N-Gauging Trains

 

Mindre segelbåt, 13 fot, skala 1:148, Langley

 

Mindre segeljakt, 30 fot, skala 1:148, Langley

 

Mindre segeljakt, Neal's N-Gauging Trains

 

För större hamn

 

Barkass, L: 11,2 cm, B: 2,6 cm, ponton, 7,5 cm, B: 5,1 cm, Artitec

 

Pråmdragare, L: 9,4 cm, B: 2,3 cm, Pråm, L: 12 cm, B: 2,3 cm, Artitec

 

Flodfraktfartyg, L: 17 cm, B: 3,5 cm, Artitec

 

Större flodfraktfartyg, L: 23,5 cm, B: 3,5 cm, Artitec

Dieselbogserbåt, Tomytec

 

Pråm, Tomytec

 

Bogserbåt i Tidklassen, med eller utan helt skrov, L: 15 cm, B: 3,8 cm, skala 1:148, Langley

 

Bogserbåt US navy från mitten av 1960-talet. Blev mycket populär världen över hos kommersiella bolag och nytillverkas än idag. Flera tillsammans bogserar ofta dagens containerfartyg. Förebilden är 33 m lång. N Scale Ships

 

SS Lappland och SS Sonata – svenska ombyggda lastångare  när USA sålde ut 2500 Libertyfartyg 1946 som gått i konvojtjänst, L: 70 cm, H: 17 cm, skala: 1:192 något för liten för N men kan fungera, säljs av Eskader

 

Beavercove 1947 byggd för Canadian Pacific med plats för 20 1 klasspassagerare, mått 95.1 cm lång och  11,4 cm. Mycket detaljerad, dyr som byggsats, färdigbyggd tiotusentals kronor. N Scale Ships

 

 

Skala Z

 

För mindre hamn

 

Mindre båt med helt skrov, Micro Trains

 

Sardinfiskebåt, Micro Trains

 

Färjehamn

 

Finkenwerder, Länge: 12 cm, Altenwerder, Hafenfähre Typ II, L: 10,8 cm, Katttwiek, Hafenfähre Typ I, L: 8,5 cm, Baumwall, Hafenfähre Typ O, Länge: 7,4 cm – hamnFärjor i Hamburg, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Jan Molsen – första diseldrivna hamnfärjan i Hamburg med plats för 300 passagerare, L: 220 cm, B: 4 cm, H: 8 cm, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Slite 1955, en av de första bilFärjorna för längre sträckor, pappmodell skala 1:250 Bildrum

 

MS Najaden – tågfärja med enkelspår, 1967, L: 87,9 m, B: 13,4 m, Skala 1:100, Bjarne Abel

 

MS Freja, Nyborg – Korsör, också Grossenbrode – Gedser, byggd 1936, i version från 1950-talet, 1 spår, 78,2 m 12,6 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Dan, Tågfärja Helsingör – Helsingborg, 1 spår, byggd 1921 i utförande efter ombyggnad 1952, i bruk till 1973, 67,9 m 13,4 m, finns gratis att ladda ner, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Starke förlängd 1945, 111,8 m lång användes till 1971 för godstrafiken, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Drottning Victoria alternativt systerskeppet Konung Gustav V, 113,3 m, 16,24 m bred byggd 1909, modellen enligt 1959 efter en del ombyggnationer. Användes tom 1968, pappmodel, skala 1:250, Cony’s Modellbau

 

MS Sassnitz, 137,2 m, 18,8 m Sassnitz – Trelleborg 1959 – 1973, senare också som reservfärja till Trelleborg, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Preussen mått som ovan

SS Danmark – Tågfärja Gedser – Warnemünde, byggd 1922 i utförande omkring 1965 efter ombyggnationer. 101,7 m 18,8 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

SS Kong Frederik XI, Gedser Grossenbrode och Rödby – Puttgarden, 1954. Användes på olika danska färjelinjer till 1997, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Trelleborg, 137,7 m 18,8 m Trelleborg – Sassnitz 1958, hvudfärja till 1966, reserv på  olika linjer till 1977. Första färjan med 4 spår, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

MS Malmöhus, Malmö – Köpenhamn, 94,4 m 16,4 m 2 spår, 1945, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Knudshoved, Gått på flera rutter bl.a. Knudshoved – Halskov, Nyborg – Korsør, Rødby – Puttgarden, Gedser – Warnemünde, 109,2 m 17,7 m, 1961, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Rotna, Bilfärja, Köpenhamn - Rönne, 1940, i bruk till 1968. 81,9 m 12,9 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Limhamn/MS Dragør, bilfärja, 1960, 45,3 m, 10,1 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

För större hamn

 

MS Bleichen – handelsfartyg för skyckegods 1958, L: 37,4 cm, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Kylfartyget Snow Flower 1972, stor pappmodell i skala 1:250, Bildrum

 

Cementfartyget Sunnanvik 1978 hemmahörande i Slite, pappmodell i skala 1:250, Bildrum

 

Nordstjernen – frakt och kryssningsfartyg på Hurtigruten 1955, L: 32,4 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

TS Hanseatic "Die schöne Hamburgerin" - passagerarbåt 1958, L: 81 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Le France – Kryssningsfartyg 1960, L: 158 cm, B: 17 cm, skala 1:200, New Maquettes 

Til toppen
Tord Se rullemeny
Viderekommen
Viderekommen


Medlem siden: 01 mai 2012
Land: Sverige
Status: Utlogget
Points: 33
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (1) Thanks(1)   Sitér Tord Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 13 oktober 2015 kl. 00:38

Från 1970 till nutid

 

 

Skala I

 

För mindre hamn

 

Polismotorbåt, passar också som vanlig motorbåt, L: 40 cm, skala 1:35, Mantua

 

Moby Dick, minifiskebåt med kabin ”Gozzodesign”, L: 27 cm, H: 9 cm, skala 1:35, Mamoli

 

Jolly Jay – liten fiskebåt från mexikanska gulfen, L: 61 cm, B: 21,6 cm, skala 1:30, Dumas

 

Andrea Gail – modern liten fiskebåt som försvann i "Perfect Storm" 1991, L: 72 cm , B: 21 cm, H: 55 cm, skala 1:30, Billing Boats

 

För större hamn

 

Le Marignan – 30 m trålare, L: 90 cm, B: 21 cm, skala 1:33, New Maquettes

 

Le Lutece – trålare med akterupptagning, L: 108 cm, B: 27 cm skala 1:30, New Maquettes

 

Oceangående motorkryssare, L: 62 cm, B: 15 cm, New Maquettes

 

L’Akragas – bogserbåt, L: 83 cm, B: 21 cm, skala 1:30, New Maquettes

 

Smit Nederland –oceangående bogserbåt 1979, L: 87 cm , B: 27cm , Height: 52 cm, skala 1:33, Billing Boats

 

 

Skala 0

 

Marina II – fiskebåt för atlantfiske, L: 61 cm, B: 15,7 cm, H: 45 cm, skala 1:50, Artesania Latina

 

Nordkap – trålare 1970, L: 81 cm, B: 19 cm, H: 43 cm, skala 1:50, Billing Boats

 

 

Skala H0

 

För mindre hamn

 

2 sönderrostade småbåtar, JL Innovative Design

 

Gummibåt med fiskare, Preiser

 

Gummibåt med två figurer, Noch

 

Raftinggummibåt med 3 figurer, Noch

 

Flotte med tält och åra, Busch

 

Flotte med tre män och öldam, Noch

 

Utflyktsbåt, L: 18.2 cm, B: 6,2 cm, H: 8,7 cm, Kibri

 

Snabb arbetsbåt på trailer, Wiking

 

Räddningsbåt på trailer, Wiking

Kutter för räkfiske, L: 18,2 cm, Kibri

 

För större hamn

 

Brandräddningsbåt, L: 17,5 cm, B: 4,5 cm, H: 5,3 cm, Artitec

 

Steve Irvin – havskyddsfartyg från djurskyddsorganisationen Sea Shepheard, L: 59,5 cm, B: 11 cm, H: 25,1 cm, skala 1:100, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Containerpråm, L: 28.5, B: 9.2 cm, H: 2.5cm, Kibri

 

Modern push and pull bogserbåt, L: 18.2 cm, B: 6,2 cm, H: 9,5 cm, Kibri

 

Timrix handelsfartyg, L: 96,5 cm, B: 15,3 cm, skala 1:75, Deans Marine

 

Muirneag – roll-on-roll-off fartyg byggt i Fredrikshavn 1982, L: 111 cm, B: 20,5 cm, skala 1:100, Deans Marine

 

Anna Marie - mindre containerskepp 1987, L: 110 cm, B: 16,5 cm, skala 1:83, Deans Marine

 

Maersk Anglia – containerskepp 1977, L: 124 cm, B: 20,3 cm, skala 1:100, Deans Marine

 

Trein Maersk – containerskepp 1990, L:160 cm, B: 31,8 cm, skala 1:100, Deans Marine

 

Celestine – roll-on-roll-off fartyg på linjen Zeebrugge-Immingham-Purfleet 1996, L: 162 cm, B: 24 cm, skala 1:100, Deans Marine

 

Liz Terkol, tankbåt, L: 90,5 cm, B. 15 cm, skala 1:96 Deans Marine

 

 

N Skala

 

För mindre hamn

 

Gummibåt med två figurer, Noch

 

Stålroddbåt med utombordare för fiske och brygga med tre figurer, Noch

 

3 mindre fiskebåtar efter förebilder 15-23 m långa. N Scale Ships

 

Motorkryssare för polis men kan lätt byggas om till nöjesbåt, L: 11 cm, B: 2,6 cm, Artitec

 

Liten passagerarbåt, Eilun holländsk modell men vanlig design i hela världen, ca. 18 cm lång. N Scale Ships

 

Mindre passagerarbåt, Port Welcome, med tre däck. Byggd 1960 och använd i Baltimore till 1989 och sedan på andra platser i USA. Passar på många håll i världen. Förebilden är ca 38 m lång. L: 24 cm, N Scale Ships

 

Färjehamn

 

Modern mindre bilfärja, Amrum i Holland. Vanlig typ sedan 1960-talet på många håll i världen och används ibland även idag. Detaljerad modell lätt att bygga. L: 34,3 cm, N Scale Ships

 

Wappen von Borkum – utflyktsfartyg 1976, L: 17,5 cm, B: 3 cm, H:4,8 cm, skala 1:250, pappmodell Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Rungholt – färja för bilar och passagerare, L: 27 cm, B: 6 cm, H: 8,5 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

För större hamn

 

Mindre handelsfartyg med luckor för bulkfrakt baserat i Alaska av standardmodell i hela världen, 54 m lång och 8.5 m bred. L: 34,3 cm. B: 5,4 cm bred. N Scale Ships

 

Mercurio, 280’ container eller styckgodsfartyg byggt 1971, typen skrotades 2002. L: 53 cm. För tillfället ur produktion. Sylvan.

 

Containerskepp gjord efter dansk design från 1990-talet som byggs nya även idag i hela världen och används av Maersk med flera rederier. Med öppna eller stängda luckor. För 325 40fot containers. L: 71 cm. N Scale Ships

 

 

Z Skala

 

För mindre hamn

 

3 mindre fiskebåtar efter förebilder 15-23 m långa. N Scale Ships

 

Färjehamn

 

Modern mindre bilfärja, Amrum i Holland. Vanlig typ från 1960-talet på många håll i världen och används ibland även idag. Detaljerad modell lätt att bygga. L: 34,3 cm. N Scale Ships

 

Adler IV – passagerarbåt Hörnum - Amrum, L: 12,7 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

MS Lofoten, postbåt på Hurtigruten Bergen Kirkenes, 87,4 m, 13,3 m, byggd 1960 i version från 2012, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

Tågfärja Najaden Helsingborg – Helsingör, 1 spår, 1967 i utförande från 1970-talet till 1987, 87,9 m 13,4 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Dronning Margarete II, Rødbyhavn – Puttgarden, Byggd 1973 för Nyborg – Korsör sedan ombyggd med förlängning 1981, i version från 1980-talet, 144,7 m 17,7 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Rügen, Sassnitz – Trelleborg, DR 152,2 m 18,8 m, byggd 1972, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

MS Rügen, Sassnitz – Rönne, som ovan från 1999 skrotad 2005, Scandlines, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

MS Mecklenburg, Rostock – Trelleborg, även Treelleborg – Mukran, 199,5 m 29,5 m, byggd 1996 i version efter ombyggnad 2003. Ro-Pax färja, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau

 

Nils Holgersson / Peter Pan – stor färja för TT Linjen, L: 58 cm, B: 11 cm, H: 13,9 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

M/F Hammerodde, Bornholmsfärjan Köpenhman – Rönne modern, Bernt Abel

 

För större hamn

 

7 olika moderna hamnbåtar – lots, tull, polis, bogserbåt, pråm, längd på båtarna mellan 16 och 21 m, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Steve Irvin – havskyddsfartyg från djurskyddsorganisationen Sea Shepheard, L: 26 cm, B: 5,5 cm, H: 8 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Versorger Doña Diana – försörjningsfartyg 2007, L: 20 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Containerskepp gjord efter dansk design från 1990-talet, samma som i N-skalan, L: 51 cm. N Scale Ships

 

Conti Belgica – containerfartyg 1978, L: 51,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

OPDR Lisboa – containerfartyg, L: 51,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag

 

Queen Mary 2 – kryssningsfartyg 2004, L: 175,2 cm, B: 20,5 cm, skala 1:200, Graupner

 

 

 

 

Riktigt många båtmodeller finns i mindre skalor, de vanliga skalorna är 1:400, 1:700 och 1:1250. Båtar i skala 1:400 kan användas rätt väl i skala T vars tåg är i skala 1:450. Båtmodellerna kan också användas för att skapa förvrängt perspektiv med mindre skalor längre bort från betraktaren. Det kräver dock att anläggningen betraktas nära ögonhöjd i förhållande till horisonten för att effekten ska uppnås.

 

1:400

 

Ett litet urval

 

Elbe – lotsbåt, Collecta

 

Alexander von Humboldt – passagerarångbåt som blev ”Butterdampfer” mellan Flenburg och Danmark, L: 10 cm, B: 2 cm. H: 6 cm, Collecta

 

1:700

 

Ett litet urval

 

Potosi – femmastad bark i vitrin 24 cm lång, Collecta

 

MS Midnattsol – Kryssings- och fraktfartyg på Hurtigruten , L: 19 cm,

 

1:1250

 

Mest omfattande utbud för skeppsmodeller finns i skala 1:1250. Kvaliten är mycket varierande från klumpiga och mindre välgjorda målningar till mycket datljerade och välgjorda dekorationer med priser därefter. Nedan ett litet urval av nordiska båtmodeller samt tyska av intresse för nordiska sjöfart:

 

Danmark

 

Fähre "Djursland" (1 St.) DK 1934 Nr. 147 von Risawoleska

Fähre "Holger Danske" (1 St.) DK 1945 Nr. 260a von Risawoleska

Fähre "Holger Danske" (1 St.) N 1961 Nr. S 103 von Hansa

Passagierschiff "Bornholm" (1 St.) DK 1899 Nr. 243 von Risawoleska

Passagierschiff "Bornholm" (1 St.) DK 1923 Nr. 243c von Risawoleska

Frachter "Helga Dan" (1 St.) DK 1957 S 19 von Hansa

Reefer "Plencia" (1 St.) DK 1972 Nr. 530a von Risawoleska

Kühlschiff "Samoan Reefer" (1 St.) DK 1973 Nr. 305 von Hansa

Christiansborg – handelsfartyg 1979 Nr. 223 von Sextant

Nungu Ittuk – isbrytanded fraktfartyg 1983 Nr. 172 von Hydra

Iberian Reefer – kylfartyg 1972 J. Lauritzen Nr. 530b von Risawoleska

Emma Maersk - containership 2006, Collecta

Maersk Elba                      - containership 2011, Collecta

 

Finland

 

Fähre "Finncarrier" (1 St.) SF 1969 S 243 von Hansa

Fähre "Finnhansa" (1 St.) SF 1966 Nr. 36 von Delphin

Fähre Viking Line "Aurella" (1 St.) SF 1973 Nr. 168 von Risawoleska

 

Norge

 

Hurtigruten "Skjerstad" (1 St.) NO 1945 Nr. 324a von Risawoleska

Reefer "Pacific Express" Reederei Björn Björnstad (1 St.) N 1945 Nr. 219 von Risawoleska

Kümo "Tercia" N 1947 von Trident

Passagierschiff "Venus" (1 St.) N 1948 Nr. 141a von Risawoleska

Fähre "Fjordsol" (1 St.) N 1948 Nr. 94 von Risawoleska

Fähre "Fjorddrott" (1 St.) N 1948 Nr. 93a von Risawoleska

Hurtigruten "Skjerstad" (1 St.) NO 1952 Nr. 324b von Risawoleska

Frachter "Salina" (1 St.) N 1967 Nr. 169A von Hydra

Autotransporter "Divy Oceanic" (1 St.) N 1968 S 203 von Hansa

Fähre "Gudvangen" (1 St.) N 1970 Nr. 92a von Risawoleska

LASH "Acadia Forest" (1 St.) N 1970 S 212 von Hansa

Fähre "Kronprinz Harald" (1 St.) N 1976 Nr. 347 von Hansa

Massengutfrachter "Siboti" (1 St.) N von Pilot-Gammelgaard

Passagierschiff "Norway" (1 St.) N 1980 Nr. 904 von Mercator

Dockschiff "Falcon" ex "World Zeal" (1 St.) N 2010 Nr. 144A von Rhenania Junior

 

Sverige

 

Hafenfähre "Hamnfärjan I" (1 St.) S 1913 Nr. 248 von Risawoleska

Passagierschiff "Borgholm" (1 St.) S 1924 Nr. 243b von Risawoleska

Passagierschiff "Kronprinsessan Ingrid" (1 St.) S 1939 Nr. 195a von Risawoleska

Reefer "Stella Marina" (1 St.) Reederei Ab Svea A/S S 1950 Ri 518 von Risawoleska

Fähre "Birger Jarl" (1 St.) S 1953 Nr. S 16 von Hansa

Reefer "Pacific Express" Reederei Salen Charter (1 St.) N 1960 Nr. 519a von Risawoleska

Frachter "Segerö" (1 St.) S 1962 Nr. D 23 von Delphin

Passagierschiff "Jätten Finn" (1 St.) S 1964 Stena Charter Nr. 373a von Risawoleska

Passagierschiff "Gay Viking" (1 St.) S 1967 Nr. 97 von Risawoleska

Kylfartyget ”Clary Tordén”, byggd 1954 i Uddevalla, Collecta

 

Tyskland

 

Eisenbahnfähre "Stralsund" mit Lokomotive BR 86 (1 St.) von Vagelgrip

Eisenbahnfähre "Schwerin" (1 St.) D 1926 Nr. 520 von Mercator

DB-Fähre "Theodor Heuss" D 1956 S 24 von Hansa

Fähre "Railship I" (1 St.) D 1980 Nr. 53 von Helvetia

Priwall Autofähre "Travemünde" (1 St.) D 1999 Nr. Kü-1 von Hydra

 

Andra båtar av intresse

 

Walfänger "Nicolaas Vinke" (1 St.) NL 1955 Nr. S 48 von Hansa

Walfänger "Jan Wellem" (1 St.) D 1936 Nr. 527 von Mercator

Walfänger "Walter Rau" (1 St.) D 1937 Nr. 544 von Mercator

Fischereischutzboot "Meerkatze" ( 1 St.) D 1950 Nr. S 15 von Hansa

Fischfabrikschiff "Gogol" (1 St.) SU 1955 No. S 23 von Hansa

Großer Fischdampfer (1 st.) D von Wiking aus Kunststoff

Fischereischiff  "W. Ladiges" (1 St.) D 1962 Nr. 5 von Delphin

Museumsschiff ex Fischereifahrzeug "Gera" (1 St.) D 2014 Nr. AL-F11 von Albatros

Diesel-Elektro-Trawler "Zephyrus" (1 St.) D 1956 Nr. S 9 von Hansa

Heckfänger "Sonne" (1 St.) D 1978 S 342 von Hansa

Walfangmutterschiff "Willem Barendsz II" (1 St.) NL 1955 S 49 von Hansa

Walfänger "Vikingen" (1 St.) M 733 von Tri-ang

Fischereischiff "Frithjof" (1 St.) D 1977 T 997 von Trident

 

Mycket grundlig information om fartygsmodeller i skala 1:1250 ger Galerie Maritim i Hamburg. De har på sin hemsida listor över tillverkare, tusentals modeller som finns eller funnits, olika typer av fartyg mm. De har också mycket detaljerade egna produkter, bl.a. har ett mycket stort antal av de färjor som trafikerat Finland, Sverige, Danmark och Norge funnits med i deras produktion. Detaljrikedomen gör att kostnaden blir därefter. http://www.galerie-maritim.de

Til toppen
 Svar Svar
  Del innlegg   

Forum: Forumtillatelser Se rullemeny

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.06
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Ltd.

Denne siden ble generert på 0,078 sekunder.